Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Breaking nieuwsGemeente

Bezuinigingen in sociaal domein drukken Oldambt zwaar in de rode cijfers

- advertentie -

Winschoten – De bezuinigingen van het Rijk op het sociaal domein leiden tot een bijna onoplosbaar tekort bij gemeente Oldambt. Wethouder Kees Swagerman licht toe: “Aan de jeugdzorg hebben we bijna 4 miljoen meer uitgegeven dan dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld. Dat is heel zuur, want nu komen andere zaken waar het geld hard voor nodig is, niet tot uitvoering.”

- advertentie -

Te denken valt aan het herstel van de schade aan de wegen als gevolg van de aanhoudende droogte. Verder zijn er op het gebied van onderwijshuisvesting, een wettelijke taak, forse investeringen noodzakelijk. Ook wordt van Oldambt een bijdrage verwacht in de energietransitie, waarvoor op dit moment nog geen budget is geraamd. Daarbij slinkt de algemene reserve in rap tempo en duikt deze onder het niveau dat minimaal noodzakelijk is.

De oorzaak van de tekorten zit vooral in de toenemende kosten van de jeugdzorg en de Wmo. Bij de overdracht van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten, hebben gemeenten 30 procent minder budget gekregen voor het uitvoeren van deze taken. En dat terwijl de kosten steeds verder oplopen. Onder meer een toenemende vraag en meer complexe hulpvragen zorgen voor deze kostenstijging.

Andere gemeenten kampen met hetzelfde probleem. Het ziet ernaar uit dat het Rijk met enige compensatie komt. Maar de nijpende financiële situatie wordt hierdoor zeker niet opgelost.

Om te komen tot een sluitende begroting, moet de gemeenteraad fundamentele keuzes maken. Met name niet-wettelijke taken komen hierbij in het geding. Alleen zo kan worden voorkomen dat de gemeente onder curatele wordt gesteld door de provincie of het Rijk.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button