Algemeen

Reanimatietraining voor leerlingen Ubbo Emmius

- advertentie -

Winschoten – De leerlingen uit het derde leerjaar van het Ubbo Emmius Winschoten hebben afgelopen week hun reanimatie certificaat behaald. Als onderdeel van de Gezonde Week, waarin het Ubbo Emmius aandacht besteedt aan o.a. een gezonde leefstijl en veiligheid op school, stond ook het leren reanimeren op het lesrooster. Het Ubbo Emmius beschikt over zes gecertificeerde reanimatie instructeurs die de lessen hebben gegeven.

- advertentie -

Waarom zijn reanimatielessen zo belangrijk?
De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn van levensbelang. Hoe sneller er wordt gestart met reanimeren en een AED aangesloten wordt, hoe groter de kans op overleven. Daarom is het van groot belang dat ook jongeren een hartstilstand kunnen herkennen en leren reanimeren. Vanaf 14 jaar zijn jongeren fysiek en mentaal in staat om te reanimeren en een AED te gebruiken. De hartstichting stimuleert daarom reanimatielessen op de middelbare school.

Door het volgen van de 6-minutenles van de Hartstichting leren de jongeren in 4 lesuren wat ze moeten doen bij een hartstilstand. Ze leren borstcompressies toepassen, mond-op-mondbeademing te geven en een AED te bedienen. Zo zijn ze goed voorbereid en weten ze hoe ze in actie moeten komen als ze daadwerkelijk getuige zijn van een hartstilstand.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button