Gemeente

Oldambtsters zijn goed bezig met afvalscheiding

We zamelen steeds minder restafval in

- advertentie -

Oldambt – De evaluatie van het gemeentelijke afvalbeleid laat zien dat de inzameling van restafval in Oldambt flink afneemt. In 2014 zamelden we gemiddeld nog 277 kilo restafval per inwoner per jaar in. In 2018 is dat gedaald naar 152 kilo per inwoner per jaar. “Dit betekent dat onze inwoners hun afval steeds beter scheiden en dat we dus meer afval opnieuw kunnen gebruiken. En daar ben ik trots op”, aldus afvalwethouder Bard Boon.

- advertentie -

Maatregelen
“Dat we met z’n allen steeds minder restafval inzamelen is niet zo gek”, legt de wethouder uit. “We hebben in de afgelopen jaren namelijk een aantal maatregelen genomen om de restafvalinzameling te ontmoedigen, zoals het betalen per keer dat je de grijze container aan de weg zet. Daardoor zamelen we nu meer afval in dat opnieuw gebruikt kan worden, zoals plastic, groenafval, glas en textiel.”

Nóg minder restafval
“De komende jaren willen we de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar nog verder omlaag brengen”, zegt de wethouder. Nederland moet in 2050 namelijk een zogenaamde circulaire economie zijn. Dit betekent dat alles wat we weggooien opnieuw gebruikt kan worden. Boon: “Dit doel gaan we in stapjes bereiken. We gaan eerst terug naar 100 kilo restafval per persoon per jaar. Dat is zeker haalbaar, want uit onze sorteeranalyse blijkt dat nog ongeveer 75 procent van de inhoud van onze grijze container geschikt is voor hergebruik.”

Maatregelen voor de toekomst
Wat gaat er nog meer veranderen aan het afvalbeleid van de gemeente? De wethouder legt uit: “We hebben nog een flink aantal ideeën voor de toekomst van het inzamelen en verwerken van afval in onze gemeente, zoals het apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal. Ook willen we inwoners die niet zoveel ruimte hebben voor de verschillende afvalcontainers tegemoet komen door meer ondergrondse containers te plaatsen. Deze en andere ideeën werken we verder uit, zodat de gemeenteraad hier een besluit over kan nemen.”

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button