Gemeente

Actiecomité Schier Finnewold: “Happy end in zicht voor zonnepark soap?”

- advertentie -

Finsterwolde – Al enkele jaren sleept de affaire rond het zonnepark Finsterwolde zich voort. Nu lijkt dan toch het laatste deel van deze soap zich te ontvouwen, nu de raad gelden heeft gekregen om een passende juridische onderbouwing te geven om de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) te weigeren.

- advertentie -

De onderbouwing zal in het voordeel van omwonenden gaan uitvallen. In een eerder persbericht heeft het Actiecomité al aangegeven dat er dan ook aandacht besteed dient te worden aan een niet zorgvuldig gevolgde procedure.

Nadat de aanvrager een eerste weigering van de raad kreeg voor de bouw van het zonnepark, is toch door de raad besloten om een nader draagvlakonderzoek en een second opinion rapport op te vragen om te kijken of de ruimtelijke onderbouwing inderdaad gebrekkig was. Er bleek EN niet voldoende draagvlak te zijn voor dit project EN het second opinion rapport gaf aan dat de ruimtelijke onderbouwing op 106 punten niet voldeed.

Het college van B en W heeft echter daarna, zonder inmenging van de raad, de aanvrager een hersteltermijn gegeven voor het doen van reparaties in de onderbouwing. Er bestaat echter duidelijke jurisprudentie over dat dit niet mag nu er belanghebbenden door benadeeld worden. Dat dit inderdaad het geval is, volgt uit het feit dat de raad terstond na het verkrijgen van het second opinion rapport over had moeten gaan tot afgifte van de weigering van de VVGB.

Wil het besluit van de raad dus uitvallen in het voordeel van omwonenden dan moet dit belangrijke juridische punt meegenomen worden in de motivering voor de ruimtelijke onderbouwing. Als dat niet gebeurt dan zullen omwonenden alsnog mee moeten in het juridische proces. Ook belanghebbenden die eerder geen zienswijze hebben ingediend kunnen alsnog met rechte in beroep gaan, nu het proces niet zorgvuldig is gevolgd.

Wij hopen dat het geld dat nu aan de raad beschikbaar is gesteld echter goed wordt besteed. Zo zal een enkel beroep op draagvlak of het ontbreken van beleid juridisch niet volstaan en verworpen worden in beroep. Eerder maakten de SP, VCP, OA en GBO zich sterk voor omwonenden en wij gaan er vanuit dat zij nu ook weer als kartrekkers zullen fungeren om de slotaflevering van deze soap een happy end te laten zijn.

Ingezonden door Actiecomité Schier Finnewold

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button