Gemeente

Eerste bijeenkomst over Oldambtster Sportakkoord goed bezocht

- advertentie -

Oldambt – Ruim 80 personen gaven op 15 januari gehoor aan de uitnodiging voor de eerste bijeenkomst in het kader van het Oldambtster Sportakkoord. Er waren veel mensen vanuit de sport, maar ook onderwijs, politiek, welzijn en zorg waren ruim vertegenwoordigd. Doel van de avond was om met elkaar te verkennen welke kansen en uitdagingen er liggen op het gebied van sport en bewegen in het Oldambt.

- advertentie -

Belangrijke thema’s
Tijdens de avond werd in groepen gediscussieerd over belangrijke thema’s. De thema’s die volgens de aanwezigen terug zouden moeten komen in het sportakkoord, zijn:

1. Iedereen moet kunnen sporten
Iedereen in de gemeente Oldambt – ongeacht bijvoorbeeld fysieke of mentale beperking, sociale status, etnische achtergrond of leeftijd – moet kunnen sporten. Er werd gesproken over welke initiatieven er al zijn en wat er beter zou kunnen.

2. Vitale sport- en beweegaanbieders
Vooral sportverenigingen hebben het zwaar. Het is lastig om vrijwilligers te vinden en bij een aantal verenigingen loopt het ledenbestand terug. Volgens de aanwezigen is het belangrijk om verenigingen organisatorisch en financieel toekomstbestendig te maken. Ook werden er kansen voor samenwerking benoemd.

3. Duurzame en multifunctionele sportaccommodaties
Bij dit thema ging het over onder andere het gebruik van zonnepanelen en ledverlichting, het onderhoud van de accommodaties en de mogelijkheid om meerdere sporten te beoefenen in één accommodatie.

Vervolgbijeenkomst: praat u ook mee?
In een vervolgbijeenkomst op woensdag 5 februari worden alle onderwerpen en ideeën verder uitgewerkt tot acties. Belangstellenden en meedenkers zijn van harte welkom!

Wat? Vervolgbijeenkomst ‘Kansen voor Sport en Bewegen in Oldambt’
Wanneer? Woensdag 5 februari 2020
Hoe laat? 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Waar? Campus Winschoten, P.C. Hooftlaan 1
Voor wie? Sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en iedereen die zich betrokken voelt

Aanmelden
Bent u erbij op 5 februari? Dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar sportakkoordoldambt@gmail.com. Geef bij uw aanmelding uw naam op en het aantal personen. We juichen het toe als u met meerdere vertegenwoordigers van één organisatie komt.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button