Incidenten

Partij voor het Noorden wil aanpak zogenaamde ‘Witte Vlekken’

- advertentie -

Oldambt – De Partij voor het Noorden gaat in de raadsvergadering van 28 april een voorstel (motie / amendement) inbrengen om aanpak van de zogenaamde ‘Witte Vlekken’ te bewerkstelligen.

- advertentie -

Witte Vlekken zijn in onze provincie percelen waar bij brand geen of onvoldoende bluswater voorhanden is om te blussen. De laatste 10 jaar zijn deze Witte Vlekken in Oldambt zelfs met ca. 50% in aantal toegenomen, van 193 in 2009 naar 286 in 2020.

Lees ook: Forse brand in woning Westerlee

Dit was in november 2019 dan ook de oorzaak dat in Westerlee een huis zwaar beschadigd raakte en er in 2017, ook in Westerlee, zelfs een dodelijk slachtoffer te betreuren viel. Dit is onbestaanbaar voor de Partij voor het Noorden.

Lees ook: Vrouw overleden bij woningbrand Westerlee (Video)

Dorpsbelangen Westerlee
In het ingediende voorstel (motie) gaat de Partij voor het Noorden specifiek in op de wensen en ongerustheid bij Dorpsbelangen Westerlee. Deze club belangenbehartigers heeft in een brandbrief aan de raad aangegeven zich grote zorgen te maken over de bluswatervoorziening en de daaruit voortkomende gevaren voor de inwoners van Westerlee. Dorpsbelangen Westerlee heeft dit gedaan met een financieel onderbouwd voorstel om de aanschaf van een gezamenlijke watertankwagen voor Oldambt, Pekela en Veendam mogelijk te maken.

In een motie roept de Partij voor het Noorden het college op om in gesprek te gaan met Dorpsbelangen Westerlee en de Raad nog vóór het reces in te lichten over de financiële (on)haalbaarheid van de gezamenlijke aanschaf van een watertankwagen met de buurgemeenten en deze motie ook door te sturen naar betreffende gemeenteraden aangezien de Witte Vlekken problematiek zich niet enkel tot Oldambt beperkt. Ook wil de Partij voor het Noorden bewerkstelligen dat de VeiligheidsregioGroningen een plan van aanpak en beleid gaat maken met betrekking tot de Witte Vlekkenproblematiek.

Mede indieners
Op het moment van verzending van dit persbericht is er al ondersteuning toegezegd van de partijen D66, VCP, ChristenUnie, Factor2020, SP, CDA en Oldambt Aktief.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button