Gemeente

Oldambtsters investeren NPG-geld het liefst in de jeugd

- advertentie -

Oldambt – Inwoners, ondernemers en organisaties uit Oldambt willen het geld uit Nationaal Programma Groningen (NPG) het liefst investeren in de jeugd. Dat blijkt uit een vragenlijst van de gemeente waarin Oldambtsters konden aangeven welke thema’s en ideeën zij het belangrijkst vinden voor de toekomst.

- advertentie -

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema is blij met de opbrengst: “Meer dan 800 mensen hebben onze vragenlijst ingevuld en bijna de helft van de mensen heeft aangegeven dat ze graag mee willen werken aan het vervolg. Ik vind het geweldig dat Oldambtsters zo goed met ons meedenken over de toekomst van Groningen in het algemeen en de toekomst van onze gemeente in het bijzonder.”

De jeugd heeft de toekomst
Het grootste deel van de mensen die de vragenlijst heeft ingevuld (41,5 procent) wil het geld investeren in de jeugd: er moeten meer vakopleidingen komen, de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven moet verbeteren, jongeren moeten meer kansen krijgen op betaald werk en er moeten meer geschikte starterswoningen komen. Ook de toekomst van de dorpen en wijken werd veel genoemd (35,8 procent). Ideeën die daarbij horen, zijn het mooier en beter maken van de dorpen en wijken en het oprichten van een dorpen- en wijkenfonds, waarmee inwoners zelf kunnen investeren in projecten die de leefbaarheid verbeteren.

Ondernemers, toerisme en erfgoed
De toekomst voor ondernemers (13,8 procent) en toerisme en erfgoed (8,9 procent) werden minder vaak genoemd als belangrijkste thema’s. “Maar dat betekent niet dat we hier niet mee verder gaan”, zegt Sikkema. “Mensen die de vragenlijst invulden, moesten kiezen voor één thema en dat betekent dus niet automatisch dat ze de andere thema’s niet belangrijk vinden.

Veel mensen gaven in hun toelichting aan dat ze werkgelegenheid, het aantrekken van nieuwe bedrijven en toeristen, het behoud van het mooie landschap en het aanpakken van de leegstand erg belangrijk vinden voor de toekomst. Daarnaast lezen we in de reacties ook heel duidelijk terug dat de thema’s met elkaar zijn verbonden. De toekomst voor de jeugd hangt bijvoorbeeld direct samen met investeringen in het onderwijs, meer kansen op werk en een goed woon- en leefklimaat.”

Wat gebeurt er met de resultaten?
In augustus en september wil de gemeente de gekozen thema’s verder uitwerken. Burgemeester Sikkema: “De resultaten van de vragenlijst worden hierin uiteraard meegenomen. Daarnaast organiseren we nog een aantal kleine bijeenkomsten met betrokken organisaties om te praten over de verdere uitwerking van de plannen. Met alle input stellen we een lokaal programma op waarmee we de komende jaren werken aan het versterken van de welvaart van onze gemeente.

- advertentie -

We dienen dit programma in oktober in bij het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Zij moeten ons plan goedkeuren voordat we er verder mee kunnen. Als dat is gebeurd, moet de gemeenteraad het programma definitief vaststellen. Dat gebeurt naar verwachting aan het eind van dit jaar of begin volgend jaar. Daarna kunnen we aan de slag met het uitvoeren van de eerste projecten.”

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button