Algemeen

Gemeente Oldambt wil beheer volkstuinen uitbesteden

- advertentie -

Winschoten – Gemeente Oldambt heeft al tientallen jaren volkstuinen in eigendom. Om het maatschappelijke effect van de volkstuinen te vergroten, heeft het college besloten om het beheer ervan uit te besteden. Wethouder Bard Boon legt uit: “De belangstelling voor volkstuinen neemt af en lang niet alle tuingrond in onze gemeente wordt gebruikt als volkstuin. We kunnen veel meer uit onze tuinen halen dan we nu doen. Daarom willen we het beheer ervan graag uit handen geven aan een partij die ons hiermee kan helpen.”

- advertentie -

Maatschappelijke effecten
De volkstuinen in Oldambt worden op dit moment vooral gebruikt door inwoners die zelf geen tuin hebben. Ze verbouwen er bijvoorbeeld fruit, groenten of kruiden. Maar volgens wethouder Bard Boon is er meer uit de volkstuinen te halen: “We kunnen bijvoorbeeld voedselbanken en wijkrestaurants voorzien van eetbare producten, schooltuinen inrichten voor het basisonderwijs, dagbestedingsprojecten organiseren en de Oldambtster economie stimuleren door de benodigdheden voor de tuinen lokaal in te kopen. We zijn op zoek naar een partij die onze volkstuinen wil beheren en daarmee het maatschappelijke effect ervan een impuls wil geven.”

De aanbesteding
Er zijn onder andere volkstuinen in Winschoten, Scheemda, Finsterwolde, Nieuwolda, Beerta en Bad Nieuweschans. Daarnaast heeft de gemeente landbouwgrond in bijvoorbeeld Oostwold en Beerta die mogelijk geschikt is voor tuinbouw. De gemeente wil het beheer van de volkstuinen bij voorkeur uitbesteden aan één opdrachtnemer, maar staat er ook voor open om de opdracht op te splitsen. De looptijd van de opdracht is tien jaar en bestaat uit het aangaan van overeenkomsten, het innen van gebruikersvergoedingen en het houden van toezicht.

De beheerder haalt zijn of haar inkomsten uit de gebruikersvergoedingen. De belangrijkste voorwaarde voor de opdracht is dat er een maximale bijdrage wordt geleverd aan de maatschappelijke effecten van de volkstuinen. Voordat de aanbesteding van start gaat, organiseert de gemeente een marktverkenning met bestaande gebruikers en verenigingen. De verwachting is dat de aanbesteding begin 2021 van start gaat.

Goede ervaringen in uitbesteden beheer jachthaven
Wethouder Erich Wünker vindt het een goed idee om het beheer van de volkstuinen uit te besteden: “We hebben goede ervaringen opgedaan in het uitbesteden van het beheer van vijf jachthavens in onze gemeente. Het gebruik van die jachthavens is namelijk flink toegenomen. Daar zijn wij als gemeente heel blij mee, maar de beheerders natuurlijk ook. Ik hoop dat we ook bij de volkstuinen straks zo’n win-winsituatie krijgen.”

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button