Algemeen

Mogelijkheden voor bestemming verlaten ziekenhuis bekeken

- advertentie -

Winschoten – De afgelopen maanden zijn de herontwikkelings mogelijkheden van de St Lucas locatie in Winschoten in kaart gebracht. Uitkomst hiervan is dat een bestemming van wonen in combinatie met commerciële en maatschappelijke functies het meest kansrijk is. Dat scenario wordt nu verder uitgewerkt in samenhang met de Detailhandelsvisie en de Woonvisie die dit voorjaar klaar zijn.

- advertentie -

Na de zomer kwam de St. Lucas locatie in het nieuws omdat inwoners Tim en Liz Meijer 140 ideeën van inwoners en ondernemers hadden verzameld. Deze ideeën zijn voorgelegd aan inwoners en ondernemers tijdens een inloopavond over de ontwikkelingen in het centrum. Hieruit bleek dat inwoners de plannen voor de locatie vooral zien in samenhang met de ontwikkelingen in de rest van het centrum.

Lees ook: Tim Meijer en Liz (9) overhandigen 140 ideeën St. Lucas aan wethouder Erich Wünker

Zodra er duidelijkheid is ten aanzien van de herontwikkeling zullen wij u daarover informeren. Zolang nog niet duidelijk is hoe het gebouw in de herontwikkelingsplannen past, blijft het staan. Rond de jaarwisseling zal de locatie extra worden beveiligd.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button