Algemeen

Advies Toukomstpanel: € 100 miljoen voor projecten die bijdragen aan de toekomst van Groningen

- advertentie -

Groningen – Het Toukomstpanel presenteerde donderdag het advies over de investering van in totaal € 100
miljoen. Het panel, dat bestaat uit 20 Groningers, heeft tientallen projecten en honderden ideeën beoordeeld en is nu tot een advies gekomen. Daarnaast is het Toukomstbeeld klaar: een visie van de inwoners op de toekomst van Groningen in 2040.

- advertentie -

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld op de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: € 100 miljoen investeren in de toekomst van Groningen.

Het advies van het Toukomstpanel en het Toukomstbeeld zijn samenhangend en vormen het eindproduct van het eerste jaar Toukomst, een mijlpaal voor Nationaal Programma Groningen.

Enorme betrokkenheid Groningers
Vanaf de start tot en met de afronding hebben inwoners van de provincie Groningen deelgenomen en invloed gehad op Toukomst. Het begon met de oproep aan alle Groningers om ideeën in te sturen voor de toekomst van Groningen. In totaal zijn ruim 900 ideeën ingediend. De website is ruim 175.000 keer bekeken en maar liefst 1.700 mensen gaven aan direct en indirect bij Toukomst betrokken te willen zijn. Ruim 200 Groningers deden online en offline mee om ideeën te bundelen.

Uit dit proces kwamen 59 concrete Toukomstprojecten. Deze projecten zijn in to taal 30.000 keer beoordeeld door inwoners van de provincie Groningen. De beoordelingen zijn naar het Toukomstpanel gegaan. Het advies is nu opgeleverd. Voorzitter van het bestuur van Nationaal Programma Groningen René Paas: “Met Toukomst hebben we ervaren dat Groningers gretig zijn om vorm te geven aan hun eigen toukomst. Ze dachten, spraken én deden massaal mee. Wat ben ik blij dat we als bestuur, dankzij de inzet van zoveel Groningers, nu het advies van het Toukomstpanel mogen ontvangen.”

Advies Toukomstpanel
Aan de hand van de randvoorwaarden, doelen en ambities van Nationaal Programma Groningen en een aantal eigen aandachtspunten heeft het panel de 59 Toukomstprojecten beoordeeld en een advies gemaakt over welke projecten het beste bijdragen aan de toekomst van Groningen.

De door het panel geselecteerde Toukomstprojecten vertellen elk op hun eigen manier iets over Groningen. Volgens het panel hebben de projecten lef, dragen ze bij aan een betere toekomst van Groningen en hebben ze een Groningse identiteit. De gekozen projecten in het advies zijn ingedeeld onder drie thema’s die overeenkomen met de drie geschetste domeinen in het Toukomstbeeld: Ons Verhoal, Mien Laand en Mit Mekoar.

Ons Verhoal
De door het Toukomstpanel geselecteerde projecten in het hoofdstuk Ons Verhoal gaan over de Groningse geschiedenis, cultuur, identiteit en bovenal, over trots. Groningers zijn trots op hun provincie en willen dit delen door verhalen te vertellen over Groningen. Met kunst- en cultuurprojecten om verhalen en emoties te erkennen, te vertellen en te beluisteren.

Mien Laand
Het hoofdstuk Mien Laand gaat over de grote liefde van inwoners van Groningen voor het Groninger landschap en de wens meer te investeren in het behoud, beheer en het toegankelijk maken daarvan. Mien Laand gaat over de waardering voor Nederlands oudste cultuurlandschap, het aankleden en vergroenen ervan en het koppelen van kansen voor landschap, recreatie en ondernemerschap. Groningers willen graag in gesprek over de inrichting en zorgvuldig gebruik van het landschap.

Mit Mekoar
De projecten in het hoofdstuk Mit Mekoar gaan over een provincie waar ook toekomstige generaties goed kunnen wonen, werken en recreëren en waar iedereen gelijke kansen krijgt. Onder andere door nieuwe plekken te creëren om samen te komen.

Geld toekennen
De 100 miljoen euro voor Toukomst is gemeenschapsgeld. Alle bedragen die in het Toukomstadvies genoemd worden, zijn de maximale reserveringen vanuit Toukomst voor het uitvoeren van de projecten.

Het bestuur van Nationaal Programma Groningen buigt zich eerst over het advies. Daarna wordt dit omgevormd tot een programmaplan dat wordt getoetst aan het programmakader door de onafhankelijke beoordelingscommissie, besproken door het bestuur en uiteindelijk vastgesteld door Provinciale Staten van de provincie Groningen. Inwoners en initiatiefnemers houden een centrale rol. Dat gebeurt in nauwe samenhang met de andere onderdelen en de partners van Nationaal Programma Groningen.

Het vervolg
Veel projecten moeten verder uitgewerkt worden voordat ze echt kunnen beginnen. De meeste projecten in het advies hangen samen. Volgens het panel vraagt de uitvoering van deze projecten dan ook om samenwerking op alle fronten én om een unieke aanpak, in lijn met de manier waarop Toukomst het afgelopen jaar liep. Het panel geeft advies voor de volgende fase van Toukomst. Bijvoorbeeld: blijf Groningers betrekken, betrek jongeren, benut het panel, faciliteer kennisdeling, investeer met Toukomst in werkgelegenheid en werk nauw en blijvend samen met andere initiatieven, ondernemers, bedrijven, overheidsinstellingen en organisaties.

Het Toukomstpanel heeft keuzes moeten maken en dat betekent dat er ook projecten en plannen niet in het advies zijn opgenomen. Veel initiatiefnemers zullen zelf doorgaan en er wordt nog gekeken of deze projecten op een andere manier gerealiseerd kunnen worden. Hoewel er dan geen directe rol voor het Toukomstpanel is, zal Nationaal Programma Groningen dit wel, waar mogelijk, faciliteren. Het programmabureau gaat dit coördineren.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button