Algemeen

Een ‘Toukomst’ voor Van Aa naar Zee

- advertentie -

Oldambt- Donderdag 28 januari jl. is het Toukomstbeeld van Groningen gepresenteerd. Ook is
bekendgemaakt welke van de 59 eerder geselecteerde projectideeën een bijdrage uit de pot van
100 miljoen euro gaan krijgen. Helaas zit Van Aan naar Zee niet bij de selectie van projecten die
rechtstreeks uitgevoerd gaan worden door het Nationaal Programma Groningen, ondanks de vele
positieve reacties van inwoners en organisaties. Maar er is tóch een toekomst voor het project nu
het een plek krijgt onder de paraplu ‘Landschapswerkplaats’ in het Toukomstbeeld.

- advertentie -

Initiatiefnemer Harm Evert Waalkens: ”Natuurlijk vinden we het jammer dat Van Aa naar Zee niet
direct en volledig uitgewerkt kan worden, maar we zijn blij dat we gevraagd zijn om mee te blijven
denken in het verder vormgeven van de Landschapswerkplaats. Het Toukomst-panel deelt onze
urgentie ten aanzien van de stijgende zeespiegel in combinatie met bodemdaling, de toenemende
invloed van zoute kwel, evenals de verschraling van biodiversiteit in het Waddengebied. De oplossing
voor Nieuw Statenzijl die wij in ons projectidee hebben omschreven, vinden ze als zodanig te
ambitieus. Maar het onderwerp is dus wel heel belangrijk. Dat vind ik winst.”

Het Toukomst-panel wil een provinciebrede visie voor de toekomst van de Groningse kust. De
Landschapswerkplaats gaat met de initiatiefnemers van enkele Toukomst-projecten en een breed
netwerk van bewoners en instanties aan de slag om deze visie op te stellen. Daarbij wordt in het
bijzonder een visie uitgewerkt voor de Dollard-regio waar het project Van Aa naar Zee zich op focust.
“Kortom, we blijven aan boord en gaan door, op weg Van Aa naar Zee”, aldus Harm Evert
over Van Aa naar Zee.

Van Aa naar Zee is een projectidee dat door vier bevlogen en deskundige Groningers in hun streven
naar een mooie en duurzame toekomst voor Groningen. Kern van het idee is het herstel van een
ontbrekende, cruciale schakel in de Waddenzee: de natuurlijke overgang tussen zoet en zout water.
Van Aa naar Zee wil dit herstellen op één van de meest kansrijke plekken: waar de Westerwoldse Aa
in de Dollard uitmondt bij Nieuw Statenzijl. Dit biedt kansen voor natuur èn landbouw. Een groot
brakwatermoeras met getijdenwerking als cruciale schakel in het werelderfgoed Wadden. Deze
belangrijke verbinding voor biodiversiteit en natuur is verdwenen uit ons Groninger landschap, maar
het is te herstellen!

Er zijn de laatste decennia meer problemen ontstaan in het gebied, zoals bodemdaling en
toenemende verzilting in de polders, sterke vertroebeling van de Eems, en een sneller stijgende
zeespiegel. Alleen richten op verhoging en versterking van dijken en sluizen is geen duurzame
oplossing; we moeten meer gebruikmaken van de opbouwende kracht van de zee. Het project
herstelt waar Groningen vandaan komt, en zet dit gebied nationaal en internationaal op de kaart. Het
inspireert andere kustgebieden tot fundamenteel herstel op basis van natuurlijke processen, als basis
voor een klimaatbestendige toekomst.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button