Gemeente

Concept Programma Wonen Oldambt ter inzage tot 9 april

- advertentie -

Oldambt – De gemeente Oldambt heeft de afgelopen periode gewerkt aan het nieuwe concept Programma Wonen (voorheen Woonvisie). In het Programma Wonen staan de belangrijkste beleidsmatige uitgangspunten op het gebied van wonen voor de komende 5 jaar. Er komen meer mogelijkheden om te bouwen en we werken hard aan het verbeteren van de kwaliteit van woningen in onze gemeente.

- advertentie -

Meer kansen
Het nieuwe Programma Wonen laat een duidelijke koerswijziging zien ten opzichte van de vorige Woonvisie. De woningmarkt in Oldambt is veranderd, de vraag naar woningen is sterk aangetrokken en de bevolkingsprognoses zijn een stuk positiever. Dat biedt kansen om de woningmarkt in Oldambt te vernieuwen en te verbeteren.

In het concept Programma Wonen zit meer ruimte om goede woningen te bouwen. Daarnaast spreekt de gemeente de ambitie uit om bestaande woningen te verbeteren en de woningvoorraad als geheel toekomstbestendiger te maken.

Reageren op het concept
Het concept Programma Wonen ligt ter inzage tot 9 april. Gedurende de ter inzagelegging wordt op 30 maart een beeldvormende raadsbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze openbare raadsbijeenkomst is zowel voor raadsleden als belangstellenden gelegenheid tot het stellen van vragen over het concept Programma Wonen.

Het concept vindt u op de website van de gemeente Oldambt.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button