Incidenten

Waterstof als brandstof voor brandweervoertuigen

- advertentie -

Winschoten – Op de virtuele jaarlijkse conferentie van de GFPA heeft Ziegler verslag uitgebracht over de aspecten van het gebruik van waterstof als energiebron voor brandweervoertuigen.

- advertentie -

De energietransitie leidt tot evoluties op bijna alle gebieden van het leven. Met name de mobiliteitssector krijgt steeds meer vorm door nieuwe soorten aandrijfconcepten. Naast personen- en goederenvervoer staan ook speciale toepassingen zoals brandweerwagens in het middelpunt van deze verandering.

De eerste ervaringen op het gebied van alternatieve aandrijving heeft Ziegler al opgedaan met de presentatie van het eerste volledig elektrisch aangedreven tunnel reddingsvoertuig MERKUR in 2012.

Ziegler bouwt nu voort op deze ervaring door alternatieve aandrijvingstechnologieën voor brandweervoertuigen te onderzoeken.

Operationele paraatheid
Het beoogde doel op lange termijn is een betrouwbare technologie en strategie te ontwikkelen die het mogelijk maakt zonder schadelijke emissies te werken. De belangrijkste uitdagingen hierbij zijn de hoge prestatie-eisen, het waarborgen van een langdurige werking en een snel herstel van de operationele paraatheid. Voorts moet voor elke technologische oplossing een passend veiligheidsniveau worden gewaarborgd.

Om aan deze eis te voldoen, kiest Ziegler voor een pragmatische open aanpak en kijkt zij ook al vroeg naar energiebronnen, waarvan het potentieel groot is, maar waarvan het gebruik bij de brandweer momenteel nog ver weg lijkt. Een mogelijke oplossing zou waterstof kunnen zijn – in de bedrijfswagensector is een overeenkomstige trend in opkomst. Volledig emissievrije werking, korte tanktijden en dekking van de energiebehoefte lijken daarmee binnen bereik. Gezien de kennis in Noord-Nederland m.b.t. waterstof neemt Ziegler -Winschoten actief deel binnen dit project.

Veiligheid
Met al zijn innovatieve vooruitziendheid is het voor Ziegler belangrijk om de uitdagingen van een dergelijke nieuwe technologie in relatie tot de omstandigheden bij brandbestrijdingsoperaties te analyseren en de juiste antwoorden te geven op de vragen die rijzen. Speciale aandacht wordt ook besteed aan een veiligheid. Hiervoor wordt samengewerkt met de Universiteit van Wuppertal, Duitsland.

Het project wordt wetenschappelijk begeleid door medewerkers van de leerstoel “methoden van veiligheidstechniek en ongevallenonderzoek” onder leiding van universiteitsprofessor. Dr. Ing. Uli Barth. Deze groep heeft in een proefproject al een eerste ervaring opgedaan met elektrische voertuigen en is al vele jaren een partner van de brandweer.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button