Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Algemeen

Gemeenten starten onderzoek naar de onteigening van Joods bezit in oorlogstijd

- advertentie -

Groningen – Een aantal Groningse gemeenten gaat – in navolging van de gemeente Groningen – gezamenlijk een onderzoek starten ten aanzien van de rol van de gemeenten bij de onteigening van Joods bezit en het naheffen van (gemeentelijke) belastingen tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog.

- advertentie -

De colleges van de gemeenten Veendam, Westerkwartier en Oldambt hebben reeds ingestemd met een dergelijk onderzoek en de verwachting is dat op korte termijn andere Groningse gemeenten ook aanhaken. De directe aanleiding van dit onderzoek is de publicatie van de zogenaamde ‘Verkaufsbücher’ door het Nationaal Archief. Hieruit blijkt dat, net als in een aantal andere gemeenten in Nederland, ook in Groningse gemeenten tussen 1940-1945 Joods bezit onteigend is.

Onteigening
Burgemeester Sipke Swierstra, gemeente Veendam: “De gemeenten vinden het belangrijk om helderheid te verschaffen over de rol van de overheid in oorlogstijd. Als blijkt dat er gevallen zijn waarbij rechtsherstel niet heeft plaats gevonden ten aanzien van onteigend Joods bezit gaan de gemeenten inventariseren hoe om te gaan met rechtsherstel en de mogelijk te nemen vervolgstappen.”

Samenwerking
Wethouder Jurrie Nieboer, gemeente Oldambt: “Er is inmiddels een regionale ambtelijke werkgroep opgericht, waarin afspraken over onderlinge samenwerking worden gemaakt. De bedoeling is dat er een onderzoeksteam wordt aangesteld, bestaande uit gekwalificeerde historisch onderzoekers. Zij gaan starten met een verkennend (archief)onderzoek en op basis daarvan een onderzoeksplan opstellen.”

Onderzoek
Wethouder Hielke Westra, gemeente Westerkwartier: ”De verwachting is dat het onderzoek een jaar gaat duren. Daarbij is er nauw contact met de gemeente Groningen, die in februari 2021 is gestart met een onderzoek. De gemeenten delen onderling informatie over het verloop, de onderzoeksmethodiek en beschrijvingen van de context tijdens en na de oorlog.”

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button