Regionaal nieuws

Nationaal Programma Groningen komt op tempo in 2020

- advertentie -

Groningen-   Voor Nationaal Programma Groningen was 2020 het jaar van grote betrokkenheid van Groningers bij het programma en in het bijzonder bij Toukomst. Dat meldt het nationaal programma in het jaarverslag. Verder was het een belangrijk jaar vanwege de vier omvangrijke programma’s die gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen hebben gemaakt. Kenmerkend voor 2020 was ook de start van de onafhankelijke beoordelingscommissie, die de programma’s en projecten beoordeelt.

- advertentie -

Bestuursvoorzitter René Paas stelt dat 2020 met de coronacrisis “een jaar met mankementen” was. “Een jaar waarin we echt beperkt werden door de crisis die in het hele land van alles heeft stilgelegd. Toch is Nationaal Programma Groningen erin geslaagd om tempo te maken.”

Toukomst
Toukomst, het grootste participatieproces van het land, begon met de oproep aan alle Groningers om ideeën in te sturen voor de toekomst van Groningen. Er kwamen maar liefst 900 ideeën binnen. Het Toukomstpanel, met daarin twintig betrokken Groningers, heeft het bestuur geadviseerd om 44 Toukomstprojecten te financieren. Hiervoor is in totaal 100 miljoen euro beschikbaar. De eerste projecten gaan naar verwachting halverwege dit jaar van start.

Vier programma’s en 21 projecten
Een belangrijk onderdeel in 2020 was het maken van de lokale en provinciale programma’s door gemeenten en de provincie. Het programma van de provincie Groningen en de gemeenten Het Hogeland, Midden-Groningen en Groningen zijn vorig jaar goedgekeurd. Voor 21 projecten van gemeenten en de provincie is in totaal bijna 74 miljoen euro beschikbaar gesteld. De onafhankelijke beoordelingscommissie is in 2020 met volle inzet
aan de slag gegaan en heeft getoetst of de ingediende programma’s en projecten voldoen aan de voorwaarden van Nationaal Programma Groningen en bijdragen aan de ambities. Veel projecten in voorbereiding

Eind 2020 waren er in totaal 145 projecten goedgekeurd. Uit het jaarverslag blijkt dat 44% (64 projecten) zich nog in de voorbereidende fase bevindt. De verwachting was dat er al meer projecten in uitvoering zouden zijn. Dat is niet het geval omdat veel projecten aan het eind van het jaar zijn goedgekeurd en nu verder ontwikkeld worden. Daarnaast speelt vertraging door de coronacrisis een rol. Een andere reden is dat gemeenten en de provincie vaak te weinig capaciteit hebben om zoveel projecten uitvoeringsgereed te maken. De uitdaging voor het komende jaar is dan ook om de uitvoering van de projecten op stoom te laten komen.

Bewonersinitiatieven
Vanuit Loket Leefbaarheid hebben 129 projecten een bijdrage ontvangen, in totaal ruim 1 miljoen euro. Het Impulsloket stond in 2020 voor het eerst open, er is bijna € 750.000 besteed aan 16 projecten. Deze twee subsidieregelingen zijn speciaal voor inwoners, het impulsloket ook voor kleine ondernemers met een goed idee voor de toekomst van Groningen.

- advertentie -

Twee grote opgaven
“We liggen goed op schema, maar terugkijken alleen is niet voldoende. Twee grote opgaven komen nu in het vizier. Enerzijds het vormgeven van de onderlinge samenhang tussen verschillende programma’s en projecten om het rendement van de investeringen te verhogen. Anderzijds de combinatie met diverse andere programma’s zowel nationaal, maar ook internationaal. Hier ligt, naar mijn mening, de grootste opgave voor de komende jaren”, aldus programmadirecteur Siem Jansen. Hiermee geeft het nationaal programma een flinke
impuls aan Groningen. Dat dit nodig is bleek ook uit de nulmeting die begin van dit jaar is gepubliceerd.

- advertentie - 

Nationaal Programma Groningen werkt aan een goede toekomst voor elke Groninger. We brengen mensen en ideeën samen en bundelen de krachten van inwoners, organisaties, bedrijven en overheden. Samen voeren we plannen uit die Groningen écht vooruithelpen. Belangrijke onderwerpen zijn het versterken van de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen en de natuur en het klimaat.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button