GemeenteRegionaal nieuws

Regio vindt dat IMG duidelijker moet zijn over maatregelen schadebehandeling

- advertentie -

Regio – De Groningse en Noord-Drentse overheden reageren in een gezamenlijke brief aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) op de maatregelen die het instituut 17 mei bekendmaakte. De maatregelen zorgen voor veel vragen bij de regionale overheden en bij inwoners. In de brief roepen de overheden het IMG op om duidelijk te zijn over de maatregelen, naar alle factoren te kijken bij het wettelijk bewijsvermoeden en bij het uitgangspunt van rechtvaardige en ruimhartige schadebeoordeling te blijven.

- advertentie -

Het IMG kondigt maatregelen aan die nog onvoldoende zijn uitgewerkt, zodat inwoners niet weten wat deze maatregelen voor hen betekenen. Er zijn inwoners die moeten constateren dat hun buren schadevergoeding toegekend kregen terwijl hun aanvraag mogelijk niet meer in behandeling wordt genomen of op basis van een aangepast beoordelingskader. De regio heeft haar zorgen op deze en andere punten kenbaar gemaakt aan het instituut.

Duidelijkheid over maatregelen
De regio ziet dat het aankondigen van niet-uitgewerkte maatregelen geen rust of ontzorging van inwoners biedt. Dat het IMG aanvragen nu afwijst of niet in behandeling neemt, terwijl aanvragen met identieke schade in dezelfde straat eerder wel ruimhartig zijn vergoed, stuit op veel onbegrip. Inwoners voelen zich hierdoor ongelijk behandeld. De regio geeft aan dat bij een dergelijke ingrijpende wijziging van de werkwijze van het IMG het voor gedupeerden duidelijk moet zijn wat het voor hen betekent en waar ze wel op kunnen rekenen.

Wettelijk bewijsvermoeden
Het wettelijk bewijsvermoeden is bedoeld om inwoners te ontzorgen in de complexe en technische bewijslast. Verschillende factoren kunnen tot schade leiden en de regio vindt dat het IMG bij het toepassen van het wettelijk bewijsvermoeden naar alle factoren moet kijken. Omdat het rapport van TNO/TU Delft naar één schadefactor kijkt, diepe bodemdaling en -stijging, vindt de regio dat zolang andere oorzaken niet uitgesloten kunnen worden, het wettelijk bewijsvermoeden in het gehele gebied van kracht moet blijven en het IMG de schade-aanvragen die opgeschort zijn weer in behandeling moet nemen. Oordeelt het IMG hier anders over, dan vindt de regio een passende overgangsregeling voor inwoners die een aanvraag hebben ingediend op z’n plaats.

Rechtvaardige en ruimhartige schadebeoordeling
De regio vindt dat het IMG ervoor moet zorgen dat inwoners op tijd bericht krijgen over hun aanvraag, dat het beoordelingskader duidelijk moet zijn en eenduidig toegepast wordt. Maatregelen moeten leiden tot meer afgehandelde aanvragen met een ruimhartige benadering.

Gezamenlijke brief
De brief aan het IMG is in samenwerking opgesteld door de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Oldambt, Westerkwartier, Veendam, Pekela, Tynaarlo, Noordenveld, Aa en Hunze, provincie Groningen, provincie Drenthe en Veiligheidsregio Groningen. Een afschrift van de brief is gestuurd aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Binnenlandse Zaken en de woordvoerders gaswinning van de fracties in de Tweede Kamer.

- advertentie -

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button