Gemeente

Ondernemers en gemeente maken werk van ‘Bedrijven Investeringszone’

- advertentie -

Oldambt – Ondernemers in Winschoten gaan werk maken van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Ook het college van Oldambt heeft toegezegd zich hiervoor te willen inzetten. Wethouder Erich Wünker is blij met de stappen die nu in gezamenlijkheid gezet worden: “We hebben de afgelopen weken intensief met elkaar gesproken over de BIZ en het vervolg op de Detailhandelsvisie. Voor de BIZ koersen we nu af op een gezamenlijk voorstel richting college en raad. Dat zijn positieve ontwikkelingen die wat mij betreft erg bijdragen, zeker nu we met elkaar het gesprek gaan voeren over de toekomst van de binnenstad.”

- advertentie -

Activiteiten in de binnenstad
Al langere tijd hebben de Winschoter ondernemers de wens om een BIZ op te richten, om zo inkomsten te genereren voor activiteiten in de binnenstad. Chris de Raaf vertelt namens de Cityclub Winschoten: “We willen van onze binnenstad de gezelligste ontmoetingsplaats van Oost-Groningen maken. Om dit met elkaar te realiseren is het nodig dat wij samenwerken en investeren de toekomst van onze binnenstad.”

Plan
Om tot de BIZ te komen stellen de ondernemers en/of de eigenaren samen een plan op. In dat plan staan de gezamenlijke doelen, met de bijbehorende begroting. Verder moet er nog dit jaar een verordening door de raad worden vastgesteld. Cruciaal is tenslotte de draagvlakmeting onder bijdrageplichtige ondernemers en/of eigenaren. Daarbij zijn er eisen aan de respons (minimaal 50% en met voldoende vertegenwoordiging vanuit de vastgoedeigenaren) en moet bovendien 2/3 van de respondenten vóór de BIZ stemmen.

“Als alle ondernemers structureel mee-investeren in de binnenstad dan kunnen we weer evenementen organiseren, acties opzetten en Winschoten weer op de kaart zetten,” roept Chris de Raaf op. Op maandag 11 oktober komen de ondernemers bijeen om verder te praten over de plannen.

Tijdelijk geen reclamebelasting
De afgelopen jaren werd er reclamebelasting geheven in de binnenstad. De opbrengsten daarvan werden ingezet voor activiteiten zoals de sinterklaasintocht, Waterbei en andere evenementen. Vanwege corona is besloten om de afgelopen twee jaar geen reclamebelasting te heffen om de ondernemers op die manier te ontzien. Het college heeft daarom geld uit de coronamiddelen beschikbaar gesteld om de activiteiten in de binnenstad toch te laten plaatsvinden.

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button