Gemeente

Geen extra bezuinigingen, maar nog wel pittige jaren

- advertentie -

Oldambt – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft de begroting voor 2022 en de tweede besluitvormende bestuursrapportage (BBR) over 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Op 8 november is de begrotingsvergadering. Net als afgelopen jaar ondervindt Oldambt ook in 2022 de gevolgen van de in de herstelplannen van 2019 vastgestelde bezuinigingen.

- advertentie -

Daar staat tegenover dat in de tweede BBR en de Begroting 2022, tegen de verwachtingen in, ook enkele meevallers zijn genoteerd. In combinatie met voortzetting van de bezuinigingsstrategie, ontstaat zo ruimte voor het instellen van een hoogst noodzakelijk Investeringsfonds.

Wethouder Erich Wünker licht toe: “We moeten ons realiseren dat we echt nog pittige jaren voor de boeg hebben, met onder andere de realisatie van bezuinigingsdoelstellingen op het gebied van jeugd en sportaccommodaties. Ondanks de financiële meevallers, rekenen we ons dus niet rijk. Het Investeringsfonds dat we nu instellen is bepaald geen luxe, want we hebben een lange lijst met noodzakelijke investeringen. We hebben het dan onder meer over investeringen in de centrumfunctie, waar niets doen achteruitgang betekent.”

Erich: “Maar ook op het gebied van bijvoorbeeld onderwijshuisvesting en investeringen in bruggen of wegen met droogteschade. Bovendien zien we verschillende grote opgaven op ons af komen, die maken dat onze ambtelijke organisatie mee moet transformeren. De benchmark die deze zomer is gepresenteerd, geeft ook inzicht in de noodzaak daarvan.”

Financiële meevallers
De financiële meevallers in de tweede BBR en de Begroting 2022 betreffen onder andere een extra compensatie van het Rijk voor de jeugdhulp en de incidentele extra inkomsten in de BBR uit de verkoop van het industrieterrein Hoogebrug III. Ook de septembercirculaire pakt gunstig uit met een structureel voordelig saldo, wat resulteert in een positief begrotingsresultaat. Een deel van dit bedrag wil het college inbrengen in een Investeringsfonds, aangevuld met €2 miljoen incidenteel uit het voordelig saldo uit het begrotingsresultaat. Met inbegrip van alle nog te realiseren bezuinigingen en het Investeringsfonds, is het restant begrotingssaldo voor 2022 licht positief.

Sociale en leefbare gemeente
Ondanks de nog steeds pittige financiële situatie, blijft het college zich inspannen om een sociale en leefbare gemeente te zijn. Bovendien bieden het Nationaal Programma Groningen en de Regio Deal, los van de gemeentelijke begroting, volop kansen voor de toekomst van de dorpen en wijken.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button