Algemeen

Meer bos, bomen en groen in Groningen

- advertentie -

Groningen – Met het uitvoeringsprogramma Bos en Hout 2021-2030 werkt de provincie Groningen aan een mooier, groener, biodiverser en klimaatbestendiger Groningen. Met dit programma wordt de komende tien jaar 750 hectare extra groen in onze provincie aangelegd.

- advertentie -

Hiervan zal circa 50 procent bestaan uit nieuw bos. Daarnaast worden er ook groene landschapselementen zoals houtsingels, groen langs wegen en paden, bomen en struiken bij bedrijventerreinen en (boeren-)erven aangeplant. Voor de eerste periode van de uitvoering is 1,4 miljoen euro beschikbaar. Het uitvoeringsprogramma Bos en Hout is in samenwerking met gemeenten, groene gebiedspartners en agrarische collectieven tot stand gekomen.

Het karakteristieke Groningse landschap
Op een ‘Kansenkaart’ is geïnventariseerd waar bos, bomen en struiken goed passen en kunnen groeien. Hierbij worden de karakteristieke eigenschappen van het Groninger landschap versterkt. Gebieden als de Waddenkust, het grootschalige open gebied van Oldambt en delen van de Veenkoloniën worden meer open gehouden dan delen van Groningen waar al meer bos is. Zoals de gebieden met houtsingels en houtwallen in het Zuidelijk Westerkwartier, het Gorecht en Westerwolde. Hier wordt het groen juist uitgebreid. Vooral bij het aanplanten van landschapselementen worden zoveel mogelijk bomen en struiken gebruikt die van nature in Groningen voorkomen.

Gezonde leefomgeving en klimaat
Bomen en planten leveren een belangrijke bijdrage aan het klimaat, biodiversiteit en een mooie, gezonde leefomgeving. Bomen dragen bij aan het zuiveren van lucht (bijvoorbeeld afvang van fijnstof), klimaatmitigatie (reductie van hittestress in de bebouwde omgeving), buffering en zuivering van water en een rijk bodemleven. Meer bomen en planten houden meer CO2 vast en dragen op die manier bij aan de doelen uit de Klimaatagenda.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button