Algemeen

Hoe bewegen we straks in Stad en Ommeland?

- advertentie -

Groningen – Hoe bewegen we betaalbaar, veilig, makkelijk en gezond in Stad en Ommeland? Die vraag stelden we als provincie Groningen aan zoveel mogelijk inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, organisaties en andere overheden. De uitkomsten van alle gesprekken vormen de input voor het concept van het nieuwe Programma Mobiliteit. Het concept ligt ter inzage van 3 november tot 15 december 2021.

- advertentie -

Met het Programma Mobiliteit van de provincie Groningen bouwen we samen aan de weg van morgen. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat Groningers betaalbaar, veilig, makkelijk en gezond kunnen bewegen in Stad en Ommeland? Het uiteindelijke doel: zorgeloze mobiliteit voor alles en iedereen.

Over het Programma Mobiliteit
Mobiliteit is meer dan van A naar en B gaan. Het is een belangrijke schakel in de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Op basis van verschillende thema’s schetsen we de rol van mobiliteit. Met deze thema’s willen we bijdragen aan acht maatschappelijke uitdagingen:

  1. Wonen en ondernemen: Ruimte om te leven in Groningen.
  2. Inclusiviteit en kansengelijkheid: iedereen kan meedoen.
  3. Verbinding en innovatie: Groningen als startpunt van de wereld.
  4. Werkgelegenheid en economie: de motoren van Groningen op volle toeren.
  5. Gezondheid en gastvrijheid: actief genieten van Groningen.
  6. Klimaat en milieu: zero-emissie in 2035.
  7. Veiligheid: iedereen veilig onderweg.
  8. Samenwerking en betrokkenheid: mobiliteit voor ons allen, met ons allen.

Interactieve bijeenkomst
Op 25 november organiseren we een interactieve bijeenkomst voor iedereen die mee wil praten over hoe we in de toekomst bewegen in Stad en Ommeland. De input van 25 november gebruiken we om het programma aan te vullen. Na 15 december wordt gekeken hoe de ontvangen reacties uit de terinzagelegging verwerkt kunnen worden in de definitieve versie. De provincie stelt het Programma Mobiliteit vast in 2022.

Denk mee
We nodigen alle Groningers uit om mee te denken en te reageren. Het concept van het Programma Mobiliteit is te vinden op provinciegroningen.nl/programmamobiliteit en ligt ter inzage van 3 november tot 15 december 2021. Meer informatie over de terinzagelegging staat binnenkort op www.officielebekendmakingen.nl.

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button