Regionaal nieuws

Subsidieregeling boerenexperimenten biologische landbouw

- advertentie -

Groningen – De provincie Groningen opent een subsidieregeling voor experimenten op het gebied van duurzame landbouw. Deze regeling geeft biologische boeren ruimte om een positieve bijdrage te leveren aan onder meer biodiversiteit, klimaatadaptatie en het verkorten van ketens.

- advertentie -

De regeling is bedoeld voor boeren die samenwerken aan een experiment en waarvan er minimaal één boer biologisch is. Er kan subsidie aangevraagd worden voor onder meer onderzoekskosten, personeel, materiaal en apparatuur tijdens experimenten.

Het subsidiebedrag is minimaal 5.000 euro en maximaal 15.000 euro. In totaal is er 150.000 euro beschikbaar vanuit het programma Duurzame Landbouw. De regeling loopt van 11 februari tot en met 30 april dit jaar.

Achtergrond regeling
De provincie streeft naar meer biologische landbouw, maar ook om vanuit hier bij te dragen aan Natuurinclusieve Landbouw. Vanuit de regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (NIL) zijn er diverse regelingen voor boerenexperimenten beschikbaar. Alleen kunnen biologische boeren hier vaak geen gebruik van maken, omdat sommige biologische initiatieven te specifiek zijn.

Met deze extra regeling wil de provincie biologische boeren met vernieuwende initiatieven toch ondersteunen. Ook is het de bedoeling dat de opgedane kennis breed wordt verspreid, bijvoorbeeld tijdens een velddemonstratie of lezing.

Kijk voor meer informatie op www.biologischelandbouwgroningen.nl of op https://www.provinciegroningen.nl/subsidies

- advertentie -

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button