Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Algemeen

Fietsers in Oldambt kritisch over fietspaden

- advertentie -

Oldambt – Fietsers in Oldambt zijn – gemiddeld meer dan elders in Nederland – kritisch over veel te smalle fietspaden en slecht onderhoud van wegen en paden; de paden zijn vaak vervuild (modder, water, maairesten, etc.), niet comfortabel (hobbels, scheuren, randen, etc.) en er is overlast van overhangend gras, berenklauw en brandnetels.

- advertentie -

Fietsers in Oldambt zijn wél – meer dan gemiddeld – tevreden over het snel kunnen doorfietsen in Oldambt omdat er veel minder verkeerslichten staan dan elders. Ook fietsendiefstal komt in Oldambt gemiddeld minder voor dan in andere gemeenten in Nederland. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de tweejaarlijkse landelijke fietsenquête van de Fietsersbond. N.b. Onder ‘open opmerkingen’ geven fietsers toelichting op wat ze ergert of belangrijk vinden in Oldambt.

(Lees verder onder de foto)

Fietsbeleid ontbreekt en wegonderhoud is gebrekkig
Fietsersbond Oldambt herkent de positieve en de negatieve uitkomsten van de enquête en wijt langdurig voortbestaan van knelpunten aan het ontbreken van fietsbeleid en een gebrek aan wegonderhoud, vooral in het landelijk gebied.

Gemeente Oldambt eindigt al jaren bij de laagst scorende fietsgemeenten in Nederland fietsambities lijken verder weg dan ooit. Vanuit het college zou je meer beleidsurgentie verwachten, ook al omdat gemeente Oldambt zich als recreatief aantrekkelijke gemeente wil profileren. Fietsers in Oldambt zien helaas geen verbetering; de kans bestaat zelfs dat recreatieve fietsers uit andere (beter scorende) gemeenten de kwaliteit van de fietspaden in Oldambt nog negatiever beoordelen dan inwoners.

(Lees verder onder de foto)

Schades verhaalbaar
Het gebrek aan urgentie is ook zichtbaar in het dagelijks beheer en onderhoud van fietspaden. Oldambt doet al jaren niets aan haar fietspaden, met name op het platteland. Het maaibeheer van bermen gebeurt met (te) grote machines; paden worden daarmee door eigen aannemers aan gort gereden; randen van wegen en paden zijn (te) vaak beschadigd; paaltjes op fietspaden zijn vaak onnodig, niet verlicht en niet gemarkeerd; opzichters zien schades niet omdat ze niet op de fiets controleren en gele gevarenborden blijven in de gemeente Oldambt veel te lang staan (bijlage 2).

(Lees verder onder de foto)

Schades door (eenzijdige) fietsongelukken kunnen dan ook verhaald worden op de gemeente Oldambt, zo nodig – en met grote kans op succes – via de rechter.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button