Algemeen

Onderzoek naar schade in Drieborg, Oudedijk en Kostverloren uitgebreid naar Nieuw Beerta

- advertentie -

Oldambt – Eind vorig jaar is de gemeente, samen met een aantal inwoners, gestart met een onderzoek naar schade in Drieborg, Oudedijk en Kostverloren. Meerdere huizen in dit gebied hebben te maken met (ernstige) schade. Een klein deel van de bewoners heeft hiervoor een vergoeding gekregen. Een groot aantal schades is echter niet erkend als aardbevingsschade en is daarom niet vergoed. Om erachter te komen wat de omvang en de mogelijke herkomst van de schades is, hebben de inwoners uit dit gebied een vragenlijst gekregen.

- advertentie -

Eerste resultaten bekend
Inmiddels zijn de eerste resultaten van het onderzoek bekend. Er zijn 60 vragenlijsten ingevuld. Dat betekent dat ongeveer de helft van de huiseigenaren uit het gebied heeft gereageerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat alle inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld, te maken hebben met schade. Meestal gaat het om meerdere schades aan muren en vloeren, verzakkingen en scheefstand. Alle schades worden door de bewoners toegeschreven aan de aardbevingen, ook al heeft minder dan 20 procent van de mensen die aardbevingen daadwerkelijk gevoeld. Verder kwamen de volgende resultaten uit het onderzoek:

– Na het opmerken van de eerste schade, heeft 85 procent van de bewoners nieuwe schades of vervolgschades ontdekt. In 93 procent van de gevallen is de schade in de loop van de tijd erger geworden.
– Niet alle huiseigenaren hebben de ontstane schades gemeld. Dat gebeurde in 86 procent van de gevallen.
– Bij 40 procent van de mensen die hun schade wel hebben gemeld, is een expert langs geweest voor een onderzoek. Dat betekent dat bij 60 procent niemand langs is geweest om de schade te beoordelen.
– Bij 90 procent van de schademelders is de schade niet erkend. Een aantal inwoners wachten nog op een definitief besluit. In slechts enkele gevallen is de gemelde schade geheel of gedeeltelijk erkend en vergoed.

Vervolg
De gemeente heeft deze eerste resultaten inmiddels besproken met de betrokken bewoners. De gemeente heeft afgesproken om het onderzoek nog wat uit te breiden door gesprekken te voeren met een aantal inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld. Op die manier leert de gemeente de dossiers beter kennen, bijvoorbeeld op het gebied van de meldingen, de technische rapporten, de communicatie met de instanties, de besluiten die zijn genomen en natuurlijk de beleving van de inwoners over het verloop van de procedure. Uiteraard houdt de de gemeente u via onze nieuwsbrief op de hoogte over de voortgang van dit onderzoek.

Onderzoek uitgebreid naar Nieuw Beerta
Kort na het starten van het onderzoek in Drieborg, Oudedijk en Kostverloren, zocht de dorpsbelangenvereniging van Nieuw Beerta contact met ons. Ze wilden graag aansluiten bij het onderzoek, omdat ze te maken hebben met dezelfde problemen. Daarom heeft de gemeente begin deze maand ook een vragenlijst gestuurd naar de inwoners van Nieuw Beerta. Als er meer bekend is over de resultaten van dit onderzoek, lees je dat uiteraard terug in de nieuwbrief.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button