Algemeen

Vijf dorpen willen in noordoost Groningen de welvaart en het imago van hun gebied verbeteren

- advertentie -

Oldambt  – In het noordoostelijk deel van de gemeente Oldambt willen een aantal dorpen de welvaart en het imago van hun gebied verbeteren. In dat kader is onlangs de ‘Stichting De 5 Oldambtster Dorpen’ opgericht door de leden van de projectgroep 5 Dorpenplan. Deze projectgroep is 2 jaar geleden ontstaan mede onder auspiciën van Toukomst uit het Nationaal Programma Groningen.

- advertentie -

“Zo’n twee jaar geleden is tijdens een gemeentelijke bijeenkomst, waar Oldambt de Toukomst presenteerde en hoe om te gaan met de toegezegde NPG gelden, het idee ontstaan om gezamenlijk met deze 5 dorpen verder te gaan. Zeker met 5 kleine dorpen is dit handiger dan wanneer iedereen op z’n eigen manier aan de subsidiepot gaat trekken. Gezamenlijk ontstaan er wellicht betere ideeën, is het ook gemakkelijker om de aanvraag te doen en worden we ook serieuzer genomen” zegt Ton van den Boomgaard.

De 5 betreffende dorpen (Beerta, Nieuw Beerta, Ganzedijk/Hongerige Wolf, Drieborg en Bad Nieuweschans) wensten een aantal gezamenlijke projecten te realiseren en daarbij gebruik te maken van de mogelijkheden via Toukomst. Daarbij is het idee onder andere om wandel- en fietsroutes langs bijzondere plekken te leiden en daarbij het verhaal van die locaties en het landschap te vertellen. Dit alles is bedoeld om de kennis van het verleden bij de eigen bewoners en de groei van het toerisme te bevorderen door het verder ontwikkelen van het erfgoed, waarbij ook het landschap wordt niet wordt vergeten.

‘Het 5 dorpen plan’ 
Na deze eerste inventariserende bijeenkomst is de projectgroep ‘Het 5 dorpen plan’ ontstaan, met als ‘hoofdkwartier’ het nieuwe dorpshuis in Hongerige Wolf/Ganzedijk. De projectgroep bestaat uit leden van de 5 dorpsverenigingen en in deze zetting wordt ook gezamenlijk vergaderd. De afgelopen tijd zijn alle plannen van elk dorp verzameld en samengevoegd in één plan met als thema’s de wandel- en fietspaden, vaarroutes, cultuur-historie en geschiedenis. Met name m.b.t. dit laatste is in het afgelopen jaar veel informatie betreffende de geschiedenis van dit gebied aan het oorspronkelijke plan toegevoegd.

De bestuursleden: “Wij willen in eerste instantie de fiets- en wandelpaden verbeteren, want kijk nou het fietspad vanaf Beerta richting Bad Nieuweschans en Drieborg is bijzonder slecht. Er wordt al jarenlang over geklaagd en er gebeurt helemaal niks omdat de gemeente zegt onvoldoende budget te hebben. Overigens hebben we met het 5 Dorpenplan alle aandacht van de gemeente en vindt er regelmatig constructief overleg plaats. Het probleem is dat geld via Toukomst niet mag worden besteed aan onderhoud, maar wel aan nieuwe initiatieven. Wij gaan nu dus gewoon beginnen met het ontwikkelen van nieuwe wandel- en fietsroutes en als het toerisme dan toeneemt, dan komt er ook meer druk richting de overheid (gemeente en provincie), om ook aan de bestaande fietspaden onderhoud te plegen en zo mogelijk te  verbreden.”

Ze vervolgen: “Een nieuw fietspad wat in ontwikkeling is, is bijvoorbeeld dat van Hongerige Wolf naar Kostverloren door te steken, in plaats van dat je nu helemaal om moet rijden. Wat wij heel erg belangrijk en vooral interessant vinden is de geschiedenis van dit gebied en dan spreken wij van voor het ontstaan van de graanrepubliek en terug naar de Middeleeuwen. Middels informatieborden willen wij deze geschiedenis kenbaar maken aan de wandelaars en fietsers”.

Stichting
Het oprichten van een stichting is vervolgens een logisch vervolg omdat Toukomst uitgaat van een zekere mate van cofinanciering, waardoor weer de noodzaak tot fondsenwerving ontstond.

Het bestuur van deze nieuwe stichting bestaat uit Ton van den Boomgaard uit Nieuw Beerta (voorzitter), Ton Mulders uit Nieuw Beerta (secretaris),  Harm-Arend Meijer uit Bad Nieuweschans (penningmeester), Thea Gielleit uit Hongerige Wolf/Ganzedijk (bestuurslid) en Ingrid Miedema uit Drieborg ook bestuurslid.

Wat de verdere plannen zijn, is bijvoorbeeld het haventje van Ganzedijk weer tot leven te brengen. Het mooie van de projectgroep is dat ze de plannen altijd willen gaan uitvoeren, ook als Toukomst  het niet gaat financieren. Ze gaan dan wel op zoek naar andere financiers. Maar natuurlijk hopen ze dat het niet zo ver hoeft te komen, want hier in het meest noordoostelijke puntje van Nederland, ligt een grote hoeveelheid aan geschiedenis, dat nu eindelijk wel eens publiekelijk bekend mag worden gemaakt.

Zoals het middels AR (Augmented Reality) techniek zichtbaar maken van verdwenen dorpen in en rond de Dollard.

Ton van den Boomgaard: “Afgezien dat wij elkaar als vijf dorpen al goed kenden, komen behalve misschien Beerta en Bad Nieuweschans, de andere drie dorpen er vaak bekaaid af. Dit gebied is namelijk heel boeiend, met name ook de periode vóór het ontstaan van de graanrepubliek en dat willen wij heel graag kenbaar maken middels het plaatsen van informatieborden en verhalen die te lezen en te beluisteren zijn langs de routes met QR codes etc.

Ook verdronken dorpen als Megenham – bij Ganzedijk –  en Wynedaham, waar nu Nieuw Beerta ligt, en natuurlijk Houwingaham, worden in de verhalen van de geschiedenis uit dit gebied meegenomen”.

Het ligt in de bedoeling om in de maand juni een bijeenkomst te organiseren voor het gehele gebied van de 5 Oldambtster Dorpen, waarbij een presentatie wordt gegeven m.b.t. de plannen gecombineerd met een lezing over (een deel van) de vroegere geschiedenis van het Reiderland.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button