Regionaal nieuws

Komend halfjaar voor 13.500 statushouders huisvesting nodig

- advertentie -

Landelijk – Het kabinet heeft gemeenten en provincies gevraagd om 13.500 statushouders van huisvesting te voorzien in de tweede helft van 2022. Het gaat om asielzoekers die in Nederland een verblijfsvergunning hebben gekregen omdat zij bijvoorbeeld zijn gevlucht voor oorlog, geweld of vervolging. Dat besprak staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid eerder aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT). De zogenoemde taakstelling is op 8 april gepubliceerd in de Staatscourant.

- advertentie -

De taakstelling is gebaseerd op het verwachte aantal asielzoekers dat een verblijfsvergunning krijgt in de periode van 1 april tot en met 30 september van 2022. Dat aantal is vastgesteld op ruim 9.000. De tussentijdse evaluatie heeft laten zien dat in de tweede helft van 2021 het aantal asielzoekers dat een verblijfsvergunning heeft gekregen, uiteindelijk hoger is uitgevallen dan verwacht. Dat komt omdat er bijvoorbeeld meer Afghaanse evacués naar Nederland zijn gekomen dan verwacht werd. Dit aantal komt bovenop de prognose van ruim 9.000. In totaal is daarmee de taakstelling voor de tweede helft 2022 vastgesteld op een aantal van 13.500 te huisvesten statushouders waar gemeenten zich op moeten voorbereiden. De achterstanden van de vorige taakstelling schuiven automatisch door en zijn niet meegenomen in het aantal van 13.500.

In juli 2022 wordt er weer een tussentijdse evaluatie gedaan om te kijken of de verwachting klopt of dat er moet worden bijgesteld. Als blijkt dat er meer vergunninghouders gehuisvest moeten worden, dan schuift dit door naar de volgende taakstelling.

Asielopvang onder grote druk
Door het woningtekort is het soms moeilijk voor gemeenten om voor huisvesting te zorgen. Tegelijkertijd staat de opvangcapaciteit van de COA-opvanglocaties onder grote druk. Op dit moment verblijven er ongeveer 13.000 statushouders in COA-locaties. De uitstroom naar huisvesting is hard nodig om de druk op de asielopvang te verminderen.

Oekraïne
Op dit moment is nog niet te voorspellen hoe de situatie in Oekraïne de taakstelling zal beïnvloeden. Wanneer het aantal vluchtelingen uit Oekraïne van grote invloed is op de benodigde huisvesting, dan zal los van deze taakstelling bekeken worden hoe huisvesting geregeld wordt.

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button