Algemeen

Coalitieakkoord bereikt in Oldambt: “Zaaien en Oogsten”

- advertentie -

Oldambt – De coalitiepartners in Oldambt presenteren het Coalitieakkoord 2022-2026: Zaaien en Oogsten. Iedereen doet ertoe, iedereen doet mee. PvdA, GBO, PvhN en de VVD vormen de nieuwe coalitie van Oldambt. De coalitie presenteert een coalitieakkoord op hoofdlijnen.

- advertentie -

Gert Engelkens vertelt: “We wilden geen dichtgetimmerd coalitieakkoord. In een snel veranderende wereld willen we ook in kunnen spelen op de actualiteit. Een andere belangrijke overweging is dat we gaan voor samenwerking en ruimte willen geven aan de andere fracties.”

Op 31 mei wordt het nieuwe college geïnstalleerd. De beoogd wethouders zijn Gert Engelkens (PvdA), Ger Klein (GBO), Jurrie Nieboer (PvhN) en Erich Wünker (VVD). Samen met burgemeester Cora-Yfke Sikkema vormen zij het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

Voorkomen in plaats van genezen
Geen pleisters plakken en symptomen bestrijden, maar de oorzaken van problemen aanpakken. Preventief werken zodat problemen voor inwoners en dure zorg zoveel mogelijk worden voorkomen. Dat zijn belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe coalitie.

Formateur Gert Engelkens vertelt namens de coalitiepartners: “We blijven nog steeds een sociale gemeente, maar kijken er op een andere manier naar. Inwoners die in een kwetsbare situatie verkeren, helpen we om tot een grotere zelfredzaamheid te komen. We bieden hulp als het niet anders meer kan en nodig is. Wat goed gaat stimuleren we. Niet alles is een probleem, sommige dingen horen gewoon bij het leven.”

Financiën op orde
Oldambt wil een financieel gezonde gemeente zijn en blijven. Engelkens: “Daarin zijn de afgelopen jaren al de nodige stappen gezet, maar ruimte om achterover te leunen is er allerminst. Zo moeten bezuinigingen waar al eerder over besloten is, nog wel uitgevoerd worden.” In 2019 stelde de gemeenteraad een pakket aan herstelmaatregelen vast om het huishoudboekje weer op orde te krijgen en daarbij zelf de regie te houden.

We doen het samen
In het coalitieakkoord is een hoofdstuk met belangrijke punten van andere fracties opgenomen. Gert Engelkens zegt hierover: “We hebben een eerste stap gezet door input te vragen van de overige fracties in de gemeenteraad. Door hen te vragen wat zij graag terug zouden willen zien in het coalitieakkoord, zetten we wat mij betreft ook de toon voor verdere samenwerking: we willen het de komende vier jaar graag samen doen.”

Samen heeft in het licht van de coalitie ook nog een andere lading. De coalitie vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen: inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen. Leefbaarheid is iets waar we samen voor zorgen. Iedereen doet er toe, iedereen doet mee!

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button