Regionaal nieuws

Investeren in medewerkers van levensbelang voor bedrijven

- advertentie -

Groningen – De krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds nijpender. Het is de komende jaren van groot belang dat bedrijven fors gaan investeren in de ontwikkeling en scholing van hun medewerkers. De wil daartoe bij ondernemers is er, maar vaak stuiten zij op praktische bezwaren.

- advertentie -

Dit blijkt uit het onderzoek van het Centre of Expertise Ondernemen van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen naar de leercultuur in bedrijven in de regio, waarvan de resultaten vandaag gepresenteerd zijn. „Een leven lang ontwikkelen is helemaal met de huidige arbeidsmarkt pure noodzaak” aldus Ton Driessen, voorzitter van het Economisch Platform van Regio Groningen-Assen (RGA).

Het Economisch Platform van de RGA heeft begin 2021 besloten om zich twee jaar lang volledig te focussen
op één onderwerp: de leer- en ontwikkelcultuur. Veel werkgevers worstelen daarmee omdat ze personeel
moeilijk kunnen missen, zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt. Vanuit het project Talent in de Regio is
het thema leercultuur nu goed in beeld gebracht. Hiervoor hebben de Hanzehogeschool en de
Rijksuniversiteit 6.329 werkgevers met 5 of meer werknemers in Groningen en Drenthe – waarvan de
contactgegevens bekend waren bij de onderzoekers – benaderd. In totaal hebben 671 werkgevers aan het
onderzoek meegedaan.

Complex
Iets meer dan de helft van het aantal werknemers in de provincies Groningen en Drenthe heeft het
afgelopen jaar een cursus of opleiding gevolgd. Gemiddeld volgen werknemers 83 uur scholing per jaar.
Tweederde van de scholing vindt onder werktijd plaats. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat
ondernemers vaak wel wíllen investeren in hun medewerkers, maar het om allerlei redenen niet altijd
kúnnen.

Ton Driessen van het Economisch Platform van de RGA kent vanuit zijn achtergrond in het
bedrijfsleven die redenen: “Het is best complex voor een werkgever om de ontwikkeling van medewerkers
te combineren met de dagelijkse praktijk op de werkvloer en de druk om de volgende dag te leveren. ”Hij
hamert echter op het belang om er toch tijd, ruimte en geld voor vrij te maken.”

Driessen: “Het scholingsaanbod heeft de afgelopen paar jaar een vlucht genomen en er zijn talloze financieringsopties. Toch valt het gebruik van het scholingsaanbod door ondernemers tegen. Terwijl een leven lang ontwikkelen pure noodzaak is, helemaal met de huidige arbeidsmarkt.”

Andere oplossing
Arjen Edzes, projectleider van Talent in de Regio en hoofdonderzoeker van het onderzoek naar Leercultuur vindt de resultaten waardevol omdat die onder andere laten zien hoe werkgevers (nog steeds) naar personeelsplanning kijken.

“Bijna de helft van de werkgevers verwacht de komende jaren het personeelsbestand te gaan uitbreiden, ondanks de krappe arbeidsmarkt,” vertelt Edzes. „Bijna 7 van de 10 werkgevers verwacht echter problemen met het werven van personeel. De strategische oplossing die 80% van de werkgevers hierop wil inzetten is extra investeren in werving.” Het gevolg van die strategie is dat iedereen bij elkaar de vliegen afvangt, constateert Edzes. „Voor de regionale economie moeten we daarom op de lange termijn met andere oplossingenkomen.”

Leidraad
Wat gaat het Economisch Platform met het de onderzoeksresultaten doen? Ton Driessen: “Samen met
Talent in de Regio, VNO-NCWMKB Noord en stakeholders gaan we een plan van aanpak maken voor de
hele regio, met deze onderzoeksresultaten als leidraad. Want echt: wie niet investeert in de ontwikkeling
van zijn medewerkers, die mist op een dag de boot en heeft dan letterlijk het nakijken.”

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button