Regionaal nieuws

Twee ton voor oplossingen om Groningers aan het werk te krijgen, te houden en te ontwikkelen

- advertentie -

Groningen – De provincie Groningen vindt het belangrijk dat organisaties verbindingen aangaan om nieuwe oplossingen te bedenken om mensen aan het werk te krijgen, te houden en zich een leven lang te ontwikkelen. In het kader van de eerste ronde van het Verbindingsfonds ontvangen drie projecten in totaal € 206.872. Bij deze projecten gaat het onder andere om samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en overheid, onderwijs en sport.

- advertentie -

Van carrière-switch en activatie tot verbeteren ICT-vaardigheden
Het gaat in deze eerste ronde om uiteenlopende projecten zoals het in staat stellen van oudere werknemers om in aanloop naar hun pensioen een carrière-switch te maken. Hierbij begeleiden zij kansarme jongeren en krijgen beide loopbaanbegeleiding.

In Westerwolde gaat het om een project om bijstandsgerechtigden met afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en belemmeringen weg te nemen om weer tot arbeidsmarkt toe te kunnen treden. En het leren van ICT-basisvaardigheden bij kwetsbare werkzoekenden om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Samen met onderwijs, overheden en andere partners gaan we als provincie aan de slag om de Groningse beroepsbevolking wendbaarder en weerbaarder te maken. Een leven lang ontwikkelen draagt hier aan bij. Door gebruik te maken van de denkkracht en deskundigheid van organisaties uit verschillende werkvelden willen we alle mogelijkheden benutten. Het Verbindingsfonds stimuleert samenwerking en vernieuwing waardoor zoveel mogelijk mensen mee kunnen blijven doen op de arbeidsmarkt.”

Projecten die bijdragen aan een leven lang ontwikkelen
Onderstaande projecten ontvangen een subsidie:

– Project Baanbrekend Perspectief, voor de mogelijkheid om oudere medewerkers boven de leeftijd van 60 jaar in staat te stellen een carrière switch te maken. De oudere werknemers gaan daarnaast ook kansarme jongeren (gezellen) begeleiden (€ 99.920)

- advertentie -

– Project Generatie X Westerwolde, om bijstandsgerechtigden in de leeftijd van 50-60 jaar met afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en belemmeringen weg te nemen om weer tot arbeidsmarkt toe te kunnen treden (€ 85.040)

- advertentie - 

– Project Samen Richting Duurzaam Leren, om kwetsbare werkzoekenden ICT-basisvaardigheden bij te brengen om de kloof richting arbeidsmarkt te verkleinen (€21.912)

Subsidieregeling Verbindingsfonds
Met de subsidieregeling Verbindingsfonds stimuleert de provincie Groningen organisaties die een verbinding aangaan om nieuwe oplossingen te bedenken om mensen aan het werk te krijgen, te houden en zich een leven lang te ontwikkelen. Het ‘Verbindingsfonds’ komt tot stand met middelen van het Nationaal Programma Groningen.

Het Verbindingsfonds heeft als doel partijen uit verschillende werkvelden te stimuleren gezamenlijk vernieuwende activiteiten of oplossingen te bedenken, om mensen aan het werk te krijgen en te houden, en hen de mogelijkheid te geven zichzelf een leven lang te ontwikkelen. Het kan bijvoorbeeld gaan om sportorganisaties die ideeën hebben over hoe zij samen met bedrijven, jongeren aan werk kunnen helpen. Of organisaties die de inzetbaarheid van hun medewerkers willen vergroten door hen samen met een jongerenorganisatie een rol te geven bij de scholing van werkzoekenden.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button