Algemeen

Het Groninger Landschap koopt 850 meter slaperdijk

- advertentie -

Drieborg – Het Groninger Landschap heeft 850 meter slaperdijk aangekocht in de Dollardpolders. De slaperdijk ligt op de grens tussen de Reiderwolderpolder en de Carel Coenraadpolder. Het Groninger Landschap vindt het belangrijk dat karakteristieke Groninger landschapselementen zoals deze slaperdijk behouden blijven. Tevens versterkt Het Groninger Landschap met de overname van de slaperdijk de natuurwaarden in het gebied. Het Groninger Landschap heeft de slaperdijk dankzij een particuliere gift kunnen aankopen.

- advertentie -

Het Groninger Landschap gaat delen van de slaperdijk verpachten onder natuurinclusieve voorwaarden. Onderdeel hiervan zijn maatregelen gericht het vergroten van het broedsucces van vogels als de grasmus en roodborsttapuit en overwinterende roofvogels en uilen. Tevens gaat Het Groninger Landschap hier bloemrijke dijken ontwikkelen met aanplant van meidoorns en ander veldstruweel ten behoeve van (akker)vogels.

Slaperdijken zijn oude dijken die door inpoldering steeds verder van de zee kwamen te liggen. Het ontstaan van de provincie Groningen is deels te danken aan deze slaperdijken. Van oudsher zijn deze opeenvolgende linies van dijken beeldbepalend voor het Waddengebied. Tegenwoordig dienen slaperdijken in sommige gevallen als reservedijken en zijn vaak nog te zien op plekken waar de kans op een dijkdoorbraak relatief groot is. Slaperdijken hebben een natuurlijke aantrekkingskracht op vogels uit het waddengebied, zoals de blauwe kiekendief en de velduil.

 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button