Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Gemeente

Gemeenteraad buigt zich over toekomst centrum Oldambt

- advertentie -

Winschoten – Het Ambitiedocument Centrum Oldambt voor de komende tien jaar, met een doorkijk naar 2050, is aangeboden aan de gemeenteraad van Oldambt. Op 15 september spreekt de raad hierover tijdens een beeldvormende bijeenkomst. Oordeels- en besluitvorming over het ambitiedocument staat gepland op 28 september. Het afgelopen jaar is samen met inwoners, ondernemers en professionals vanuit onder meer gemeente en provincie gewerkt aan de plannen.

- advertentie -

 Aantrekkelijk, dynamisch en toekomstbestendig
Doel is een aantrekkelijk, dynamisch, duurzaam en toekomstbestendig centrum met een stevige regionale functie als tweede koopstad in de provincie. Essentiële functies als detailhandel, wonen, werken en stedelijke voorzieningen komen hier samen.

Een nieuwe ruimtelijke structuur en inrichting die uitnodigen tot verblijven en ontmoeten, zijn onderdeel van de plannen. Nadat de raad zich over het ambitiedocument heeft uitgesproken, worden de plannen gefaseerd uitgewerkt en onderbouwd.

Terugbrengen van het water
Het ambitiedocument zoals het nu voorligt, doet recht aan de rijke geschiedenis van Oldambt en in het bijzonder Winschoten, met haar belangrijke functie voor de wijde regio. De ontwikkelingen sluiten aan bij wat er al is gedaan en beogen een compacter, groener centrum met aantrekkelijke verblijfsruimte en nieuwe woningen die nieuwe bewoners en levendigheid met zich mee brengen.

Ook het terugbrengen van het water naar het centrum is een belangrijk voorstel dat brede steun kreeg van het publiek tijdens de online peilingen over het ambitiedocument.

Waarom een ambitiedocument?
In september 2021 besloot het college om alle ontwikkelingen in het centrum te bundelen en vast te leggen in een ambitiedocument. Na het succesvolle Actieprogramma in 2013 waarbij enorm is geïnvesteerd in het compacter maken van het centrum, dienen zich nu nieuwe kansen aan. Onder andere als gevolg van de groei van Blauwestad, de aantrekkende woningmarkt en de leefbaarheidsgelden vanuit het NPG en de RegioDeal, maar ook diverse Rijkssubsidieregelingen.

Opnieuw investeren in het centrum is bovendien hard nodig gezien de uitdagingen in de retailsector, de leegstand en de herontwikkeling van de St. Lucas locatie. Samen met inwoners en ondernemers, betrokkenen vanuit diverse achtergronden en professionals is in het afgelopen jaar hard gewerkt aan het toekomstbeeld. Dat heeft geresulteerd in een ambitiedocument voor de komende tien jaar met een doorkijk naar 2050.

Inspreken tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst
Het is mogelijk om in te spreken over het Ambitiedocument Centrum Oldambt (zie agendapunt 4a) tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst op 15 september. U krijgt dan individuele spreektijd voor de raad. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich tot en met maandag 12 september aanmelden via griffie@gemeente-oldambt.nl.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button