Algemeen

Uitnodiging voor de Schrijfactie van Amnesty International Oldambt op 8 december

- advertentie -

Winschoten – Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Op 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, wordt voor de tiende keer de schrijfactie “Write for Rights” gehouden.

- advertentie -

Ook de Werkgroep Amnesty Oldambt organiseert dit jaar een schrijfactie. Wij nodigen iedereen van harte uit om hieraan mee te doen. De schrijfactie wordt gehouden op donderdag 8 december om 19.30 in het “City Hotel” te Winschoten (tegenover het
treinstation).

Tijdens deze actie wordt aan mensen gevraagd om een brief te schrijven of een voorbeeldbrief te ondertekenen, waarin gevraagd wordt om vrijlating en gerechtigheid. Hiermee kan een leven veranderd worden.

Er worden miljoenen brieven geschreven aan regimes en vaak met effect: De schrijfacties veranderden levens zoals die van een mensenrechtenverdediger uit Egypte. Hij schreef na zijn vrijlating:
“Het enige dat mijn dagen verlichtte en hoop gaf was het nieuws dat mensen nog steeds
aan mij dachten en opriepen om mij vrij te laten.”

Dit jaar wordt geschreven voor 10 mensen die opgepakt zijn omdat ze gebruik maakten
van hun recht op vreedzame demonstratie.
Zoals bijvoorbeeld Dorgalesse Nguessan uit Kameroen. Zij kreeg 5 jaar gevangenisstraf,
omdat ze uit zorgen over de armoede in haar land, voor het eerst in haar leven
meedeed aan een demonstratie.
Graag tot ziens op 8 december.

“Schrijf een brief, verander een leven”

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button