Algemeen

Actief beleid voor winkelgebieden loont

- advertentie -

Groningen – Detailhandel en horeca hebben het de afgelopen jaren, ook in Groningen, moeilijk gehad. Door online-winkelen en de coronapandemie is het marktaandeel van lokale en regionale ondernemers aangetast. Het aantal winkels en horecagelegenheden loopt terug. Niettemin is leegstand van panden in deze periode met succes teruggedrongen, hebben veel winkelgebieden hun positie weten te behouden en hun aantrekkingskracht kunnen vergroten.

- advertentie -

Dit blijkt uit een omvangrijk consumentenonderzoek en een grondige analyse van de koopgebieden* dat vorig jaar is verricht in opdracht van de provincie Groningen. Een gezond en goed functionerend winkelbestand is belangrijk voor economie en werkgelegenheid, maar tevens voor de leefbaarheid van steden en dorpen.

Minder winkels
Uit de cijfers komt naar voren dat het aantal winkels, sinds het vorige vergelijkbare onderzoek in 2017, met 15% is afgenomen. Op 1 januari 2022 waren er 3.252 verkooppunten in de detailhandel, ten opzichte van 3.830 verkooppunten op 1 januari 2017, het aantal banen in de sector kende een daling van 2,5%.

Positief is dat ondernemers, de provincie en gemeenten actief op de ontwikkelingen reageren, door in te zetten op centrumplannen en door te investeren in herontwikkeling van winkelgebieden. Dit beleid biedt perspectief en werpt vruchten af; veel winkelcentra zijn de afgelopen jaren niet zwakker, maar juist sterker geworden. Als lichtend voorbeeld worden het Sontplein in de stad Groningen en het winkelhart van Stadskanaal genoemd.

Weinig leegstand
In de afgelopen vijf jaar is de leegstand in de provincie Groningen het hardst gedaald vergeleken met de rest van Nederland: met maar liefst 30%. Veel leegstaande winkels veranderen in woningen en er werden leegkomende panden afgebroken. In de stad Groningen maken winkels vooral plaats voor horeca. In tegenstelling tot andere plaatsen in de provincie nam het aantal horecalocaties hier toe, met 93 zaken.

Sfeer
De onderzoekers adviseren de provincie en gemeenten om voorzichtig en terughoudend te zijn met het toestaan van nieuwe locaties voor detailhandel. Ook de komende jaren dient ingezet te worden op bestaande, compacte winkelgebieden met een gevarieerde mix aan detailhandel, culturele en maatschappelijke functies.

- advertentie -

Consumenten geven in het onderzoek blijk van waardering voor de aantrekkelijke winkelgebieden, het aanbod en de parkeervoorzieningen in de provincie Groningen. Ze hebben behoefte aan sfeer, goede faciliteiten, ontmoeting, het ervaren van nieuwe trends en het genieten van gastvrijheid en goed ondernemerschap.

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button