Gemeente

Enerverend jaar eindigt met klein positief resultaat voor gemeente Oldambt

- advertentie -

Oldambt – Het college van burgemeester en wethouders van Oldambt presenteert de Jaarrekening 2022 en de eerste Bestuursrapportage 2023 aan de gemeenteraad. Op 21 juni bespreekt de gemeenteraad de financiële stukken.

- advertentie -

In 2022 startte het College in een nieuwe samenstelling en was er een nieuwe Raad. Na het afschaffen van de Coronamaatregelen brak de oorlog in Oekraïne uit. Dit vroeg van de gemeente extra maatregelen voor de opvang van Oekraïners en andere vluchtelingen en de huisvesting van statushouders. De gevolgen van de oorlog zijn merkbaar op allerlei fronten, zoals de gestegen energiekosten, gestegen loonkosten, gestegen prijzen. Daarnaast zorgt ook de moeilijke arbeidsmarkt voor het lastig vervullen van (tijdelijke) vacatures.

Gerealiseerde projecten
Wethouder Financiën, Ger Klein: “Ondanks de financiële situatie waar we in zitten, hebben we in 2022 toch een aantal projecten kunnen starten die bijdragen aan bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs, leefomgeving en werken in de gemeente Oldambt, waaronder het project Opgroeien in een kansrijke omgeving en het STAP-loket, waar vrijwilligers inwoners helpen met geldzaken. Daarnaast is het schoolmaatschappelijk werk/jongerenwerk toegevoegd als laagdrempelige basisondersteuning op scholen in het Primair onderwijs en het Voortgezet Onderwijs.

“Met de financiële middelen uit het Nationaal Programma Groningen en de Regio Deal kunnen we investeren in de brede welvaart. Met de drie fondsen die zijn ingesteld bij de begroting 2023 zijn we tot slot aan de slag gegaan met het bestrijden van energiearmoede, verduurzaming en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in dorpen en wijken.” zegt hij.

Jaarrekening 2022
De Jaarrekening 2022 heeft een positief resultaat. Dat heeft voornamelijk te maken met projecten of taken die niet of nog niet zijn uitgevoerd, door gebrek aan capaciteit en materialen. De middelen die hiervoor gereserveerd waren, blijven hiervoor gereserveerd.

Van het positieve resultaat van ongeveer 9 miljoen euro wordt dan ook ruim 8 miljoen euro gereserveerd om de uitgestelde projecten alsnog te kunnen realiseren. Het restant van circa 1 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De trend van de jaarlijks stijgende kosten in het sociaal domein lijkt te zijn omgebogen, door nieuw beleid, normaliseren, meer inzetten op preventie en zoveel mogelijk voorkomen van zware zorg.

- advertentie -

1e Besluitvormende Bestuursrapportage 2023 (1e BBR)
De 1e BBR sluit met een licht negatief resultaat van circa 166 duizend euro in 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door structurele tegenvallers in de vorm van loon- en prijsstijgingen in combinatie met eenmalige meevallers. Dit zorgt er dan ook voor dat we voor de komende jaren een negatief effect verwachten. Het is nog niet duidelijk hoe het Rijk deze loon- en prijseffecten aan de gemeenten gaat compenseren. Hierdoor blijft ook uitvoering van de in 2019 vastgestelde bezuinigingen noodzakelijk.

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button