Regionaal nieuws

Extra subsidie voor agrariërs om stikstofuitstoot te verminderen

- advertentie -

Regionaal – De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe stellen 8,75 miljoen euro extra budget beschikbaar om de stikstofuitstoot bij agrarische ondernemingen terug te brengen. De Investeringsregeling Reductie Stikstof die 7 juni 2023 van start ging, was in trek en bereikte al op 12 juni 2023 het maximum.

- advertentie -

In de eerste ronde zat een budget van ruim 13,75 miljoen. In totaal hebben 416 bedrijven een subsidieaanvraag  gedaan. Ongeveer 10 procent van de melkveehouders heeft subsidie aangevraagd; 258 in Fryslân, 84 in Groningen en 74 in Drenthe. Het merendeel vroeg subsidie aan voor mestrobots en voor de aanleg of uitbreiding van opslag- en opvangcapaciteit voor regenwater en van capaciteit voor mestopslag. Een groot deel deed ook adviesaanvragen. De verwachte reductie van de stikstofuitstoot voor de aangevraagde maatregelen per bedrijf is zo’n 5 procent.

Met de subsidie willen de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe investeringen stimuleren die bijdragen aan de vermindering van stikstofemissie binnen een agrarische onderneming. En daarmee ook de neerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden.

De gedeputeerden Henk Jumelet (provincie Drenthe), Klaas Fokkinga (provincie Fryslân) en Johan Hamster (provincie Groningen) zijn blij dat er veel belangstelling is voor deze regeling. Het laat zien dat er bij boeren bereidheid is om hun kennis en vakmanschap in te zetten voor de reductie van stikstof.

Het Rijk heeft in totaal 55 miljoen euro gereserveerd voor eenvoudige maatregelen die de stikstofuitstoot reduceren. Op basis van de ervaring met de eerste en de huidige openstelling wordt bepaald welke maatregelen er dit najaar in de volgende ronde worden gesubsidieerd. Het streven is de stikstofuitstoot met 20 procent te verlagen. Een aanvraag indienen kan vanaf 6 juli bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Kijk voor meer informatie op: www.snn.nl.

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button