Algemeen

Dollard College Pontis is gezond!

- advertentie -

Winschoten – Dollar College Pontis Winschoten heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat het Dollard College zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Dollard College Pontis Winschoten is trots op dit behaalde resultaat!

- advertentie -

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Dollard College Pontis Winschoten voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden. Hiervoor zet de school verschillende activiteiten in. Tijdens mentorlessen worden bijvoorbeeld specifieke onderwerpen behandeld die met het thema welbevinden te maken hebben. Denk hierbij aan de Week tegen Pesten, Paarse Vrijdag, digitale veiligheid etc. Uit leerlingtevredenheidsonderzoek blijkt dat leerlingen zich veilig voelen op school. Door blijvend aandacht te hebben voor het thema Welbevinden wil vestiging Pontis Winschoten dit gevoel van veiligheid waarborgen.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button