Algemeen

Uitbreiding subsidie Verduurzaming en verbetering woningen ook in Oldambt

- advertentie -

Oldambt – Het kabinet breidt nog eenmalig het gebied voor de subsidie van de verduurzaming en verbetering van woningen uit. Hierdoor komen straks ook meer postcodes in Oldambt in aanmerking voor deze subsidie van 10.000 euro.

- advertentie -

Het college van burgemeester en wethouders van Oldambt is blij dat meer mensen kunnen investeren in hun woning. Tegelijk heeft het college aandacht gevraagd bij het Rijk voor een aantal gebieden die er straks nog wel buiten vallen.

De uitbreiding van de subsidieregeling is één van de maatregelen uit Nij Begun; de kabinetsreactie op de parlementaire enquête gaswinning. Voor Oldambt geldt dat de postcodes 9672, 9675, 9677, 9678, 9684 en 9685 vanaf 20 en 27 december een subsidie kunnen aanvragen.

Na de bekendmaking van de maatregelen kregen we als gemeente signalen dat de gebiedsafbakening tot nieuwe vraagtekens leidt. Wethouder Gert Engelkens: “Van meerdere inwoners kregen we te horen dat de situatie als niet uitlegbaar werd ervaren. We hebben als gemeente hier naar gekeken en een dringend verzoek gedaan aan het kabinet om de gebiedsafbakening te heroverwegen”.

Niet de gewenste aanpassing in Oldambt
De uitbreiding van de postcodes zorgt namelijk voor een scheidslijn door Winschoten. Het noordelijk en oostelijk delen komen wel in aanmerking voor de subsidie, het zuidelijk deel niet. Daarnaast vallen ook Beerta, Nieuw-Beerta en Drieborg, waar veel schades zijn, nog steeds buiten de regeling. De keuze voor het gebied is ingewikkeld. Dat realiseert wethouder Engelkens zich ook: “iedere grens die getrokken wordt, kan leiden tot een nieuwe discussie. Toch vonden we de nieuwe afbakening niet logisch en niet goed uitlegbaar en hebben we hierover aan de bel getrokken.”

De gemeente Oldambt heeft hierover overleg gezocht met het ministerie; helaas niet met het gewenste resultaat. Het ministerie heeft laten weten dat de staatssecretaris wil vasthouden aan de huidige afbakening. De onderbouwing hierbij is dat de uitbreiding van de postcodes is gebaseerd op een ondergrens van 40% erkende schades in een toe te voegen gebied.

- advertentie -

Aanvragen subsidie verduurzaming en woningverbetering
Woningeigenaren kunnen de subsidie via SNN aanvragen. De uitbreiding van de regeling gaat in stappen open. Vanaf 20 december kan een aanvraag ingediend worden voor de postcodes 9672 en 9675. Voor de andere Oldambtster postcodes kan dit vanaf 27 december.

- advertentie - 

Er is voldoende tijd en geld om deze subsidie aan te vragen. Meer informatie over deze subsidie staat op de website van SNN. Ook kunt u telefonisch contact met hen opnemen via 050 5224 900.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button