Regionaal nieuws

Westerwolde start kort geding tegen het COA

- advertentie -

Westerwolde – Vanwege de kritieke situatie in het asielcentrum in Ter Apel, die nu al te lang voortduurt en een grote weerslag heeft op de gemeente en de inwoners van Ter Apel, ziet de gemeente Westerwolde zich genoodzaakt om het COA in een kort geding te dagvaarden. Met de dagvaarding wil de gemeente afdwingen dat het COA de afspraken uit de bestuursovereenkomst nakomt.

- advertentie -

Alhoewel de gemeente begrip heeft voor de opgave waarvoor het COA staat en oog heeft voor de problemen waarmee het COA kampt ziet de gemeente geen andere weg dan juridische stappen te ondernemen.

Burgemeester Jaap Velema: ” De gevolgen van de problemen bij de asielopvang in Nederland worden nu al veel te lange tijd in onevenredige mate op Ter Apel en haar inwoners afgewenteld. Ondanks toezeggingen, ook door staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, is er geen sprake van verbetering. We hebben inmiddels het punt bereikt waarop de situatie niet langer aanvaardbaar is en er juridisch moet worden ingegrepen.”

Kort geding
Westerwolde heeft zich genoodzaakt gezien om het COA aan te spreken op nakoming van de afspraak dat maximaal 2000 vreemdelingen op de opvanglocatie in Ter Apel worden opgevangen. Vervolgens heeft de gemeente het COA gesommeerd om aan de ingebrekestelling te voldoen en aangekondigd dat bij gebreke daarvan een kort geding aanhangig zou worden gemaakt. Het COA heeft niet aan deze sommatie voldaan. De gemeente ziet daarom geen andere weg dan de zaak aan de rechter voor te leggen. “Voor de gemeente is dit een grote stap die zij met tegenzin zet, maar die inmiddels onvermijdelijk is geworden. Er is een onwerkbare en bovenal onmenselijke situatie ontstaan. Er moet iets gebeuren” Aldus burgemeester Jaap Velema.

Het kortgeding zal plaatsvinden bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen op 10 januari 2024 om 09.45 uur.

Opvang elders
Het COA zal – tezamen met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie – andere maatregelen moeten treffen om in de behoefte aan opvangplaatsen voor mensen die op dit moment naar Nederland komen te voorzien. Ook eerder is het mogelijk gebleken om met voorzieningen elders – zoals op defensieterreinen – ervoor te zorgen dat de druk op Ter Apel vermindert. Hierbij is het COA op dit moment afhankelijk van welwillendheid van gemeenten. Dit onderstreept het belang van wetgeving over een betere spreiding van vreemdelingen over Nederland.

- advertentie -

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button