Cultuur

Gronings Vuur krijgt een vervolg in Oldambt, maar hoe, dat wordt verder uitgewerkt

- advertentie -

Winschoten – In Cultuurhuis De Klinker is zaterdagmiddag de expositie ‘Possible Landscapes van Gronings Vuur geopend. De expositie komt voort uit een serie co-creatiesessies waarbij met uiteenlopend Oldambtsters de mogelijke toekomstige invullingen van het Oldambtster landschap zijn ontworpen.

- advertentie -

Uitdagingen
De ideeën vormen verschillende antwoorden op de grote uitdagingen van deze tijd in dit gebied: armoede en leegloop, droogte, verzakking en verzilting van de grond, wateropvang en voedselvoorziening.

Artistiek projectleider Isil Vos vertelt over het proces: “Tijdens de sessies aan de speciaal voor Possible Landscapes ontworpen gesprekstafel vroegen we ons af hoe we er in de (nabije) toekomst voor kunnen zorgen dat we oplossingen zoeken waarmee we zowel economische als ecologische én sociale waarde toevoegen aan de leefomgeving. Oftewel: goed voor mens, natuur én economie.”

Brainstormen
Gelijktijdig met de opening was er in zaal in de foyer een brainstormsessie over de vervolgstappen van Gronings Vuur in het Oldambt na de activiteiten vorig jaar als de Muzikale verhalenavonden in de Wilgenborg en het Oogstfeest op 14 oktober ook in de Wilgenborg in Blauwestad.

Deze brainstormsessie had vier speerpunten: 1. Welke impact heeft het project in jullie ogen gehad? 2. Welke elementen van Gronings Vuur moeten zeker meegenomen worden in een vervolg? 3. Zijn er al concrete ideeën voor een vervolgproject? En 4. Wie wil verder meedenken en concretiseren? Wie missen we?.

Aan de slag
Middels deze punten was een groep van zo’n 20 personen gistermiddag aan de slag gegaan om in vier groepen na te denken over de vervolgstappen die genomen moeten worden om de doelstelling van Gronings Vuur verder uit te werken. Deze groep bestond het allerlei lagen van de Oldambtster bevolking. Van mensen uit dorpsbelangen uit de verschillende dorpen, uit de cultuursector, uit het onderwijs etc.

Een reactie van één van de deelnemers was: “Wij moeten bij het uitwerken van de plannen goed kijken naar de omgeving. Er is veel industrieel erfgoed en veel natuur en als je daar de projecten aan verbindt dan ben je op de goede weg”.

Versterken
Zakelijk leider Corry Diertens: “Wij moeten de culturele infrastructuur versterken en van daaruit allerlei initiatieven ontwikkelen die impact hebben op leefbaarheid, klimaat en natuurlijk de culturele waarden. Wij willen heel graag jongeren er meer bij betrekken en hun ding te laten doen en dat is in het begin ook heel goed gelukt met optredens etc. Maar het is er toch ook weer een beetje weggeëbd, omdat ze nog studeren en met andere zaken bezig zijn”.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button