Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Gemeente

Vernieuwing fietspaden bij Beerta

- advertentie -

Beerta – Vanaf juni t/m september gaat KWS bezig met de verbetering van het fietspad van Bad Nieuweschans naar Beerta. Daarna van, september t/m oktober, volgt de aanleg van een nieuw fietspad van Beerta naar Finsterwolde.

- advertentie -

Wat gaat er gebeuren
‘We zijn blij dat we een verbetering kunnen doorvoeren in de fietsinfrastructuur nabij Beerta. Door de aanleg van een nieuw vrij liggend fietspad van Beerta naar Finsterwolde (tracé 2) vergroten we de verkeersveiligheid. Het bestaande fietspad tussen Beerta en Bad Nieuweschans (tracé 1) vernieuwen we voor een breder pad. Dit fietspad is nu behoorlijk smal en verkeert in een slechte staat.’, aldus Jurrie Nieboer, wethouder Beheer en Realisatie. De beide tracés staan weergegeven op onderstaande afbeelding. De tracés worden beide 2,5 meter breed en van beton gemaakt.

(lees verder onder de foto)

 

Bereikbaarheid en veiligheid
Het bestaande fietspad tussen Beerta en Bad-Nieuweschans wordt in delen tijdelijk buiten gebruik genomen om het nieuwe fietspad aan te brengen, om overlast zoveel mogelijk te beperken.

Het fietsverkeer leiden we over de rijbaan geleid op de plekken waar we het fietspad vernieuwen, hierbij nemen we de nodige verkeersmaatregelen (bebording, snelheidsverlaging, etc.) voor een veilige situatie. Het autoverkeer ondervindt geen stremmingen, maar moet ter plekke van de werkvakken rekening houden met lagere snelheden i.v.m. fietsverkeer en werkruimte voor het werkverkeer. Met de direct aanwonenden gaan we in persoonlijk overleg om de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en/of akkers af te stemmen.

Het nieuwe fietspad tussen Beerta – Finsterwolde leggen we aan in de berm, waardoor we fietsverkeer scheiden van autoverkeer. Deze werkzaamheden vinden plaats in september en oktober. Hiervan zullen bewoners weinig tot geen overlast ondervinden.

Op de hoogte blijven
We houden omwonenden tijdens de werkzaamheden rechtstreeks op de hoogte via brieven en een whatsapp-groep. Ook is er op woensdag 15 mei van 17:00 tot 19:00 uur een inloopmiddag in de kerk van Nieuw Beerta, waar inwoners binnen kunnen lopen om informatie te ontvangen en vragen te stellen.

Wat gebeurt er nog meer
Netbeheerder Enexis voert werkzaamheden aan het stroomnet uitvoeren. De firma BAAS voert dit werk voor Enexis uit. Daarnaast gaat de firma Citytec de lichtmasten langs het fietspad tijdelijk verwijderen. Dit is nodig voor de werkzaamheden aan het stroomnet én het fietspad. Het verwijderen gebeurt in fasen. Het fietspad is dus enkele maanden niet verlicht. Zodra delen van het nieuwe fietspad klaar zijn, plaatsen we de verlichting weer terug.

Mede op initiatief van de Stichting De 5 Oldambtster Dorpen en gefinancierd door Gemeente Oldambt, de provincie Groningen en het Rijk wordt de verbetering en aanleg van de fietspaden mogelijk gemaakt.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button