Gemeente

Gemeente Oldambt ontwikkelt visie voor Marktplein

- advertentie -

Winschoten – De gemeente Oldambt wil komen tot een uitgewerkte visie voor het Marktplein. De belangrijkste reden hiervoor is dat de historische locatie in de binnenstad in toenemende mate onderwerp van gesprek, dan wel discussie is. Onder andere onder ondernemers maar ook onder bezoekers van het Marktplein.

- advertentie -

Voorziet de huidige inrichting nog in een behoefte? Is er wel of geen toekomst voor (nacht)horeca op deze locatie? Moet er meer ruimte komen voor ‘wonen’ op deze plek? En; hoe verhouden de plannen en ideeën zich tot de overige plannen voor het centrum van Winschoten? Deze zogeheten ‘Visie voor het Marktplein’ moet volgend jaar gereed zijn en juli 2025 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

De afgelopen periode ontving de gemeente van diverse initiatiefnemers plannen en ideeën aangereikt voor het Marktplein. Het ene plan bijvoorbeeld met een nadrukkelijk accent op wonen, een ander op horeca. Serieuze plannen, maar van uiteenlopende aard. Tegelijk is de gemeente volop bezig met de ontwikkeling en uitvoering van het Ambitiedocument van het Centrum Oldambt. Voorbeelden zijn de realisatie van het nieuwe gemeentehuis in het hart van de stad en het Burgemeester Schönfeldplein. Twee locaties in directe nabijheid van het Marktplein.

Visie
De ontwikkeling van de ene locatie, kan bijna niet los gezien worden van die van de andere locatie, waaronder ook het Marktplein. Om in de nabije en verdere toekomst een zo goed mogelijk ‘evenwicht’ te krijgen tussen de diverse locaties, inrichting, functies en plannen, geeft de gemeente nu de opdracht tot het ontwikkelen van een Visie voor het Marktplein.

Centraal in de plannen staan (ook) de wensen en ideeën van bijvoorbeeld ondernemers aan het Marktplein en bewoners en gebruikers, zoals de Martpleinkerk. Zij zullen nadrukkelijk betrokken worden bij de planvorming. Waarbij ook rekening dient te worden gehouden met het historische karakter van het plein.

In gesprek
De gemeente is zich ervan bewust dat de belangen tegengesteld kunnen zijn. Wethouder Erich Wünker van de gemeente Oldambt erkent de uitdaging die in de planvorming zit. Tegelijk heeft hij vertrouwen. “De kracht bij de ontwikkeling van de eerdere plannen voor het centrum zat vooral in met elkaar in gesprek gaan. Dat zullen we nu ook zeker doen. Transparant zijn over de ideeën en plannen. En ook realistisch zijn in de haalbaarheid. Het is een historische plek van Winschoten. Behoud van het karakter zal hand-in-hand moeten gaan met de toekomstige invulling van het plein.”

- advertentie -

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button