Gemeente

Woningen St. Vitusstraat aangewezen als gemeentelijk monument

- advertentie -

Winschoten – De gemeente Oldambt heeft het voornemen uitgesproken de woningen aan de St. Vitusstraat aan te wijzen als gemeentelijk monument. Uit recent onderzoek is gebleken dat de woningen gebouwd in 1917 voor deze monumentale status in aanmerking komen. Wethouder Gert Engelkens (Wonen) van de Gemeente Oldambt: “Wij zijn van plan dat advies te volgen. Uit het advies blijkt nadrukkelijk de cultuur- historische waarde van de voormalige arbeiderswoningen. Voor Winschoten als stad, maar ook voor Oldambt als geheel”.

- advertentie -

De totaal 75 woningen aan de Sint Vitusstraat zijn eigendom van woningcorporatie Acantus. Een deel van de woningen is volgens de corporatie niet toekomstbestendig. Eind vorig jaar heeft de corporatie bij de gemeente een sloopvergunning aangevraagd. Onderdeel van het plan is om op dezelfde locatie nieuwe woningen te realiseren.

sintvitusstraat
Foto: OldambtNu.nl (archief)

De woningen hadden al de status ‘karakteristiek’. Een belemmerende factor voor eventuele sloop. Eind vorig jaar vroegen erfgoedorganisaties Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap een beschermende status aan voor de woningen. De arbeiderswoningen werden destijds gebouwd in opdracht van de Noord Nederlandse Machinefabriek. De gemeente heeft vervolgens extern bureau Libau, kennisorganisatie voor kwaliteit van de leefomgeving en cultureel erfgoed in Groningen, de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de haalbaarheid van die status.

Cultuur- historische waarde
Libau schrijft nu in haar advies aan de gemeente dat zij de woningen een hoge waarde toekent. Het betreft een “waardevol en zeldzaam complex van een vroeg voorbeeld van arbeiderswoningen. Het geheel van alle bestaande woningen heeft een hoge cultuur- historische waarde”. Engelkens: “Het advies is uitgebreid en goed onderbouwd. Als college zijn wij van plan het advies over te nemen en daarom de woningen aan de Sint Vitusstraat aan te wijzen als gemeentelijk monument.”

Nog geen definitief besluit
De gemeente legt nu het ‘voorgenomen besluit’ voor het publiek ter inzage. Engelkens: “Dat betekent dat Acantus, maar ook de erfgoedinstanties de gelegenheid krijgen op ons voornemen te reageren. Dat geldt niet in de laatste plaats ook voor de bewoners van de woningen aan de Vitusstraat. Bewoners, Acantus en erfgoedinstanties zijn van ons voorgenomen besluit op de hoogte gesteld.”

- advertentie -

Het college zal na de zomer een definitief besluit nemen.

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button