Disclaimer

- advertentie -

Disclaimer voor www.OldambtNu.nl

Algemeen
OldambtNu.nl verleent u hierbij toegang tot de website www.OldambtNu.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. OldambtNu.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
OldambtNu.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van OldambtNu.nl.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan OldambtNu.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij OldambtNu.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OldambtNu.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Bij overtreding van bovengenoemde zal OldambtNu.nl per overtreding €150,- (excl. btw) in rekening brengen.

Aangeleverd materiaal
Indien derden materiaal wat bestaat uit bijvoorbeeld teksten, foto’s en video’s aanleveren/overdragen aan OldambtNu.nl ligt de verantwoordelijkheid met betrekking tot eigendommen en copyright bij de persoon die het materiaal aanlevert. OldambtNu.nl behoudt zich daarbij het recht dat er materiaal wat door derden aangeleverd is gepubliceerd kan worden waarbij er sprake is van een eigendom of dat er copyright op berust.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Bekijk ook:
Disclaimer
Cookieverklaring

Facebook reglement
Privacybeleid

- advertentie -
Back to top button