AlgemeenCultuurGemeente

Grondsanering Meidoornlaan afgerond

- advertentie -

Winschoten – Op 3 oktober is de sanering van de voormalige vuilstort aan de Meidoornlaan in Winschoten opgeleverd. Hiermee is de grondsanering van dit bijzondere project afgerond.

- advertentie -

De sanering was nodig omdat het grondwater ernstig verontreinigd was. Jarenlang heeft op
deze plek een vuilstort gestaan.
In het najaar van 2012 is gestart met de saneringswerkzaamheden. Daarbij is nadrukkelijk de
omgeving betrokken.
De sanering is er op gericht de verspreiding van verontreinigd grondwater te beheersen.
Daarvoor is een grondwaterbeheersingssysteem aangebracht, bestaande uit een diepe leiding,
33 onttrekkingsfilters en een zuiveringsinstallatie. Daarnaast is er een foliescherm aangebracht,
om een scheiding te maken tussen de percelen van omliggende bewoners en het stort. Ook zijn
enkele percelen afgegraven en gesaneerd.
De gemeente monitort of de maatregelen tot voldoende resultaat leiden.

Socialsofa
Het bodemsaneringsproject kende raakvlakken met het project Stikstofbuffer Heiligerlee van de
Gasunie, waarbij ten zuiden van de vuilstort in een zoutcaverne een stikstofbuffer is aangelegd.
De Gasunie heeft aan de bewoners van de Meidoornlaan twee socialsofa’s aangeboden. Eén van
de twee sofa’s is tijdens de opleveringsbijeenkomst op 3 oktober feestelijk onthuld.

Foto & Tekst: Gemeente Oldambt

 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button