AlgemeenGemeente

Mogelijke komst AZC in het Oldambt

- advertentie -

Winschoten – Het college van burgemeester en wethouders en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn in gesprek over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (AZC) in de gemeente Oldambt. Op basis van de internationale ontwikkelingen, de toegenomen vluchtelingenstroom en het nationale beleid voor asielzoekers heeft het college van Oldambt besloten om medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de mogelijke komst van een AZC.

- advertentie -

Locatieonderzoek
Het COA is in Oldambt op zoek naar een locatie voor de opvang van asielzoekers voor de langere termijn. Dat betekent dat er met name gekeken wordt naar nieuw te ontwikkelen locaties. In beeld komen locaties in of nabij Winschoten of Scheemda vanwege de aanwezigheid van voorzieningen.

Vervolg: een ontwerp
Vervolgstap is dat het COA haar plannen verder tot uitdrukking brengt in een ontwerp voor een nieuw te ontwikkelen locatie in Oldambt. Dit kan nog wel enige tijd in beslag nemen, omdat het COA nu bezig is met het verwerven van direct inzetbare huisvestigingscapaciteit (campings, leegstaande bouwen). Dit laatste geldt vooralsnog niet voor Oldambt.
Kaderstellende discussie Het college zal op korte termijn een kaderstellende notitie aan de raad voorleggen.

 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button