AlgemeenKort nieuws

De OZG start met een Palliatief Advies Team

- advertentie -

Winschoten – De Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) heeft sinds kort op beide locaties een Palliatief Advies Team (PAT). Het PAT adviseert en ondersteunt zorgverleners, zodat zij zelf in staat zijn om de zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten te optimaliseren. Palliatieve zorg richt zich op kwaliteit in de laatste fase van hun leven.

- advertentie -

Van oudsher is het ziekenhuis gericht geweest op zorg die zich voornamelijk bezighoudt met het herstel van patiënten (curatieve zorg). De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor palliatieve zorg. De duur van de palliatieve fase is voor iedere patiënt verschillend. Patiënten die weten dat ze  niet meer beter worden, hebben behoefte aan een andere vorm van zorg. In deze fase gaat het  niet alleen over lichamelijke klachten, maar ook over geestelijk en sociaal welbevinden en om zingevingsvragen. Centraal staan communicatie met de patiënt en familie en de wensen die de patiënt nog heeft, bijvoorbeeld wanneer een patiënt aangeeft het liefste thuis te willen sterven.     Het PAT richt zich niet alleen op de laatste fase van het leven, de stervensfase,  maar kan al ingeschakeld worden wanneer de patiënt in de palliatieve fase is gekomen.

Wie zitten er in het PAT?

Het PAT bestaat uit twee verpleegkundig consulenten palliatieve zorg en vier medisch specialisten (een longarts, een haematoloog, een internist en een intensivist). Het PAT werkt ‘nurse based’, hetgeen betekent dat de verpleegkundig consulenten als eerste reageren op een vraag. Zij proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er aan de hand is, gaan op bezoek bij de patiënt en overleggen met één van de PAT-artsen. Op basis daarvan adviseren zij de zorgverlener.

Doel PAT

Het doel is de kwaliteit van leven van palliatieve patiënten te optimaliseren. Daarom kunnen alle zorgverleners van de OZG het PAT inschakelen voor advies bij alle vraagstukken rondom palliatieve zorg.

Werkwijze PAT

Het PAT kan worden ingeschakeld bij moeilijk te behandelen problemen op lichamelijk, sociaal,  psychisch of zingevingsgebied.  Ook wordt geholpen bij het opstellen van een proactief zorgplan, bij overwegingen rondom levenseinde vragen, zoals over palliatieve sedatie (en euthanasie en voor ondersteuning van de zorgverleners). Het PAT geeft  scholingen, neemt deel aan multidisciplinaire overleggen (MDO) op de verpleegafdelingen en houdt protocollen en richtlijnen bij. Ook organiseert het PAT wekelijks een palliatief MDO, waarin de palliatieve consulten van de afgelopen week multidisciplinair worden besproken. Tevens worden contacten met huisartsen, thuiszorgorganisaties en het Provinciaal Palliatief Team Groningen onderhouden.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button