AlgemeenCultuurKort nieuws

Sloop oude LTS Winschoten start 1 januari

- advertentie -

Winschoten – Met de sloop van de oude LTS aan de Poststraat in Winschoten wordt begin 2015 een begin gemaakt. De daadwerkelijke sloop staat gepland voor 1 april. VCP Oldambt had hierover vragen gesteld aan het college. Na 1 januari wordt ‘voorzichtig’ gestart met sloop en gedeeltelijk strippen van het gebouw. Het betreft deels interne sloop en sloop van een vleugel van de LTS.

- advertentie -

De aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. Hierbij is – vanwege de aanwezigheid van vleermuizen – op basis van de Flora- en Faunawet een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) bij de Rijksdienst aangevraagd. De verwachting is dat hierover binnen afzienbare tijd duidelijkheid komt. Wanneer de VVGB is verleend wordt de ontwerp beschikking gepubliceerd. Deze ligt vervolgens gedurende 6 weken ter inzage. Na deze termijn kan de definitieve vergunning worden verleend.

De verbouwing van de oude ambachtsschool door Vastgoud BV moet op 1 januari 2016 klaar zijn. Dat is stichting Oosterlengte overeengekomen met Vastgoed. Wel zal er in de tussentijd nog gesproken moeten worden over de bodemvervuiling die is vastgesteld. Mochten de saneringskosten de 10.000 euro overstijgen dan volgt overleg tussen betrokken partijen.

Bron: NDC

 

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button