Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Kort nieuwsOp stap

‘Geef het door’ doe mee met Stichting Anfora

- advertentie -

Winschoten – Kick-off activiteit rond het thema ‘Huiselijke geweld’ van Stichting Anfora “Stop Feminicide” Nederland in bibliotheek Winschoten op 5 februari trekt veel belangstellenden. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. De term huiselijk verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer en niet naar de plaats waar het geweld plaatsvindt. Dat geweld kan zowel fysiek, seksueel als/en psychisch zijn. Geschat wordt dat er in Nederland jaarlijks minstens 200.000 personen slachtoffer worden van deze vorm van geweld. In de periode 2009-2011 registreerde de politie gemiddeld 21 vrouwen, 13 kinderen en 13 mannen als dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld per jaar. Uit recent onderzoek blijkt dat de cijfers van huiselijk geweld de laatste jaren nog steeds stijgen.

- advertentie -

Het doel van de op 21 november 2014 opgerichte Stichting Anfora “Stop Feminicide” Nederland is het uitbannen van huiselijk geweld tegen vrouwen in de landen die deel uitmaken van de Europese Unie. Feminicide (vrouwenmoord) is de meest extreme vorm van huiselijk geweld. De term feminicide is in Nederland niet echt gangbaar maar huiselijk geweld met de dood tot gevolg komt ook in Nederland (te) vaak voor. Slachtoffers van huiselijk geweld met dodelijke afloop vormen jaarlijks ongeveer een derde van het totaal aantal slachtoffers van moord en doodslag in Nederland. Tijdens de bijeenkomst in de bibliotheek van Winschoten werd de aftrap gegeven van een project dat hierop betrekking heeft: een nieuwe aanpak van huiselijk geweld tegen vrouwen. Mr. drs. Margreet de Boer, Eerste Kamerlid van Groen Links en tevens werkzaam als advocaat familierecht en onderzoeker (met als specialisatie geweld tegen vrouwen) ging in op het Verdrag van Istanbul, dat hopelijk in 2015 geratificeerd zal worden (het wetsvoorstel ter goedkeuring en uitvoering van het Verdrag zijn nu in behandeling bij de Tweede Kamer). Zij pleitte voor een meer systeemgerichte aanpak waarbij naar het familiesysteem als geheel wordt gekeken en de rollen die de partners onderling daarin vervullen. Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld, Margreet de Boer sprak zij de hoop uit dat de systeemgerichte aanpak door hen goed zal worden opgepakt.

De tweede spreker van de avond, Tineke Franssen, ervaringsdeskundige en verbonden aan Stichting Zijweg, hield een indrukwekkend en persoonlijk verhaal over de jarenlange geweldsgeschiedenis tijdens haar huwelijk. Hoever ga je om je relatie in stand te houden. De buitenwereld ziet of merkt het niet. Wat is de beste oplossing? De aanwezigen waren één en al oor. Duidelijk wordt dat geweld niet normaal is en dat machtsongelijk in een relatie voorkomen moet worden. Een basisvereiste daarvoor is het veranderen van houding en gedrag en het uitbannen van stereotypen. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is iets wat nog steeds aandacht verdient. Stichting Zijweg geeft daarover o.a. lessen aan scholen tijdens maatschappijleer. Stichting Zijweg wil in de toekomst graag samenwerken met Stichting Anfora om de strijd tegen huiselijk geweld aan te gaan.

 

 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button