AlgemeenGemeente

Partij voor het Noorden stelt parkeerbeleid binnenstad aan de orde

- advertentie -

Winschoten – De Partij voor het Noorden zal in de eerstvolgende raadscommissievergadering van september vragen stellen over het vernieuwde parkeerbeleid voor de binnenstad van Winschoten.

- advertentie -

Met toenemende regelmaat vernemen zij klachten mbt “lang-parkeerders” in de Winschoter binnenstad. Op de Venne en het Schönfeldplein, in de Engelstilstraat en Bosstraat, voor de voormalige C1000 en achter het gemeentehuis (b)lijken sinds de invoering van het “vrij parkeren” de parkeerplaatsen al vroeg, veelvuldig en vooral langdurig bezet te zijn. Dit zou met name veroorzaakt worden door aanwonenden, werknemers en ondernemers volgens de klachten. Een winkel wordt nu genoodzaakt tot een bezorgservice omdat klanten te ver moeten lopen met hun zware aankopen. Sommige restaurants en winkels ondervinden dagelijks hinder van buurtbewoners die hun auto ook voor de deur kwijt willen.

Op nadrukkelijk verzoek van de ondernemers werd per afgelopen januari overgegaan tot het vrije parkeren. De bedoeling was om daarmee méér bezoekers te trekken die langer en zonder tijdsdruk in de winschoter binnenstad konden vertoeven. Zowel gemeente als de ondernemers beloofden destijds stimulerende en regulerende maatregelen te gaan treffen om hun werknemers zoveel mogelijk buiten het winkelkerngebied te laten parkeren. Daarnaast zou er monitoring en evaluatie plaatsvinden.

Hier richten zich de vragen van de Partij voor het Noorden dan ook voornamelijk op. Wij zouden graag zien dat er serieus over de gemelde problemen nagedacht word om tot een bevredigende oplossing te komen. Een vaak genoemde oplossing zou die van een Blauwe Zone zijn. Deze schiet echter het oorspronkelijke doel voorbij; dan moet men opnieuw de tijd in de gaten blijven houden. Daarnaast kost de controle daarop enorm veel geld waar geen dekking voor is aangezien de opbrengst van eventuele boetes in de Rijks- en niet gemeentekas vloeien.

De Partij voor het Noorden ziet graag, met de rasse nadering van de feestdagen, een spoedige oplossing van de problematiek voor het winkelend publiek. Dit temeer omdat, wanneer volgend jaar de Venne heringericht gaat worden, het aantal beschikbare parkeer plaatsen sowieso al zal afnemen.

 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button