Algemeen

De borstkankerpatiënt in de regie bij het OZG

- advertentie -

Winschoten – Op woensdag 28 oktober organiseert de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) op locatie Lucas een informatieavond over ‘Ben je bewust/ de borstkankerpatiënt in de regie’. De bijeenkomst wordt gehouden van 19.00 – 21.00 uur (zaal open vanaf 18.45 uur) in de personeelsflat, Schönfeldsingel 57 in Winschoten. De toegang is gratis. Naast borstkankerpatiënten zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.

- advertentie -

Bundelen belangrijkste informatie
De diagnose borstkanker betekent vaak een periode waarin de patiënt ondergedompeld wordt in heel veel informatie. Er komt veel op je af en er gaan allerlei vragen door het hoofd. Patiënten met borstkanker de regie geven in de behandeling, dat is waar het deze avond om gaat. De OZG werkt samen met Borstkankervereniging Nederland (BVN) in de pilot van het project ‘Ben je bewust’. Samen met ervaringsdeskundigen en medische professionals heeft de BVN dit project ontwikkeld. ‘Ben je bewust’ is een hulpmiddel dat helpt bij het voorbereiden van gesprekken met de arts of verpleegkundige. Aan de hand van themalijsten met voorbeeldvragen kunnen patiënten hun eigen checklist samenstellen met vragen die men wil stellen.

Goed voorbereid
Op deze manier zijn patiënten goed voorbereid,  kan het gesprek beter worden afgestemd en is de kans groot dat informatie beter onthouden wordt. Op basis hiervan is een patiënt beter in staat bewust(er) besluiten te nemen. In elke fase van het behandeltraject komt de behandelaar terug op de wijze waarop een patiënt zijn of haar besluiten wil maken tijdens dit traject. In iedere fase van het (ziekte)proces wordt de patiënt ondersteunt.

Sprekers en ervaringsdeskundigen
Tijdens deze avond vertellen ervaringsdeskundigen openhartig over de achtbaan waarin ze terecht kwamen toen ze hoorden dat ze borstkanker hadden en hoe ze hiermee om gingen. Ook vertellen ze over de goede behandeling en liefdevolle verzorging in de OZG. Verder vertelt een bedrijfsarts over de re-integratie van borstkankerpatiënten in het werkproces; wat zijn de regels/plichten en verantwoordelijkheden van zowel werkgever als werknemer. Ook is er veel gelegenheid om de sprekers vragen te stellen en is er informatiemateriaal beschikbaar over ‘Ben je bewust’ en ‘Kanker en werk’.

Aanmelden
Aanmelden voor deze informatieavond kan via aanmelden@ozg.nl of telefonisch via 088-066 1000, onder vermelding van ‘Ben je bewust’.

Voor meer info over deze informatiebijeenkomst: www.ozg.nl

- advertentie -

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button