AlgemeenGemeente

Gemeenten eensgezind verder met de uitvoering van het bestuursakkoord Westerlee

- advertentie -

Westerlee – De portefeuillehouders van de gemeenten Bellingwedde, Menterwolde, Pekela, Stadskanaal,  Oldambt, Veendam en Vlagtwedde hebben vandaag overleg gevoerd over de verschillen in opvatting die waren ontstaan over de uitwerking van het bestuursakkoord. De gemeenten hebben overeenstemming bereikt over de uitvoering van het bestuursakkoord.

- advertentie -

De gemeenten onderschrijven het bestuursakkoord. De in het plan van aanpak voorgenomen ontwikkeling van de businesscase wordt nu voortvarend ter hand genomen.

Er bestaat geen blauwdruk of vooropgezet vergezicht voor de nieuwe organisatie. Bij de verdere uitwerking van het organisatieplan wordt een viertal onderwerpen meegegeven:

  1. De nieuwe organisatie moet zo efficiënt mogelijk worden ingericht.
  2. De werkwijze van de TDC’s wordt onderdeel van de nieuwe uitvoeringsorganisatie.
  3. We continueren de huidige werkwijze van de TDC’s en optimaliseren deze.
  4. De invloed van de gemeenten op de werkwijze van de TDC’s wordt gewaarborgd.

De ontwikkeling van de businesscase zal door een extern bureau in samenwerking met betrokken medewerkers worden vormgegeven. In het voorjaar van 2016 zal dit leiden tot besluitvorming over de organisatorische vormgeving van de taken.

Aldus vastgesteld op 10 december 2015 door de Stuurgroep eerste fase bestuursakkoord Westerlee

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button